Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Glimt fra Landemode 

Knap 500 hørte om håb, afrikanske toner og var til festgudstjeneste i uvante rammer.

Koret Pundamelia spredte glæde med deres sang. Pundamelia betyder zebra.

Jørgen Skov Sørensen talte som årets gæstetaler om håb. Han håbede lige at få en kop kaffe, inden han skulle videre. Her  taler han med Marianne Jespersen, menighedsrådsformand i Simon Peters Kirke, Kolding.

Hanne-Birgitte Kristiansen var dette års Landemode-prædikant.

Lene Kjældgaard, stiftets nye kommunikationsmedarbejder, var på scenen for at præsentere sig selv.

Biskop Marianne Christiansen talte bl.a. om degnegudstjenester og grøn kirke i sin landemodetale.

Marianne Mølbæk, t.h., der netop er ansat som projektkoordinator i stiftet, fik sin debut ved et stort arrangement i Haderslev Stift.

Der blev talt om håb, lyttet og danset til afrikanske rytmer og hentet inspiration fra Færøerne, da knap 500 af stiftets præster, medarbejdere og medlemmer af menighedsråd var samlet i Kulturhus Harmonien i Haderslev til det årlige Landemode.

Normalt afsluttes Landemodet med en festgudstjeneste i domkirken, men da den er delvis lukket pga. kalkning, fandt festgudstjenesten også sted på Harmonien. Det havde inspireret årets prædikant, provst Hanne-Birgitte Kristiansen, Hedensted Provsti, til bl.a. at tale om betydningen af kirkens hus.

Om håbet

Gæstetaler var teolog Jørgen Skov Sørensen, tidligere leder af Danmission, og han talte om håb. At håbet gør os til menneske. At håbet gør, at mennesket kan bestå uden at gå til grunde. At håbet ikke er særlig anset i nutidens rationelle verden, men omvendt som Jørgen Skov Sørensen sagde ved at citere Frederik Dessau: ”Hvis mennesket ikke har håbet, kommer det til at hade livet”.

Koret Pundamelia fra Tanzania stod for den slags rytmer, som man ikke kan sidde stille til, og det glade kor formåede også et par gange at få de mange Landemode-deltagere til at rejse sig og klappe og trippe lidt med.

Inspiration fra Færøerne

Biskop Marianne Christiansens tale var bl.a. omkring Færøerne, som hun netop har besøgt. Her mener hun, at man kan hente inspiration, for som hun sagde:

”På Færøerne skal hver præst dække et stort område, så der holdes også degnegudstjenester, sådan at der kan holdes gudstjeneste hver søndag, også når der ikke er en præst. Så gennemfører man gudstjenesten helt som ellers, bare uden altergang. Og degnen eller en anden der er valgt til det, læser en prædiken, fra en af de prædikensamlinger, der er godkendt af den samlede kirke. Det er en form, vi udmærket kunne bruge herhjemme, som jeg egentlig vil opfordre jer til at overveje, de steder, hvor gudstjenestefrekvensen er blevet for lav, eller gudstjenesterne skal holdes på så forskellige tidspunkter, at folk aldrig kan finde ud af, hvornår de kan komme i kirke”.

Se flere billeder på Haderslev Stifts facebookside.

Læs biskoppens tale her