Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Kolding-præst skifter til ny kirke

Efter 18 år i Seest Kirke i Kolding skifter 54-årige Kristina Nilsson sogn og bliver ny sognepræst i Nr. Bjert Kirke.

- Efter knap tyve år syntes jeg, det ville være spændende at arbejde et andet sted, hvor jeg kunne bringe det, jeg har arbejdet med, i spil med nogle nye mennesker og selv få nogle nye erfaringer. Og jeg tror også, det bliver godt for Seest Kirke at få en ny sognepræst med nogle nye ideer og et nyt syn på kirken, fortæller Kristina Nilsson.

Selvom både Seest og Nr. Bjert Sogn er moderne bysogne, forventer Kristina Nilsson, at tilgangen til arbejdet med de aktiviteter, der skal tegne kirken, bliver forskellige fra hinanden.

- I Seest Kirke er traditionen for at gå i kirke om søndagen ikke så stor. Derfor har vi forsøgt at knytte folk til kirken på andre måder og har været vant til at sætte ideerne i værk nedefra, hvor vi har løftet meget selv. Nu er jeg kommet til et lidt større bysogn, hvor tingene foregår på en mere struktureret måde og hvor ideerne mere kommer via planlægning og ideudvikling, siger Kristina Nilsson.

Kontakt med flere generationer
Sammen med sin kollega i Nr. Bjert Kirke, sognepræst Katrine Papsø Andersen, vil Kristina Nilsson bl.a. fokusere på at forny de udtryk, som mennesker møder folkekirken med, så kirken kommer i kontakt med flere generationer.

- Samtidig er det vigtigt at have blik for, at Nr. Bjert kirke har en stor fast menighed og har en måde at være kirke på, som vi ikke skal tabe, når vi prøver at nå en ny generation. Fornyelsen vil være, at vi prøver at nå mennesker i mange sammenhænge og flere generationer i mødet med en nutidig virkelighed, forklarer Kristina Nilsson, der ser det som sit vigtigste opgave at bringe den kristne fortælling ind i menneskers liv i alle sammenhænge:

- Det gælder både, når man prædiker, taler med konfirmander om kristendom eller sidder til samtaler. At man hele tiden møder den kristne fortælling på mange måder. Og så er det også vigtigt for mig at vi er fælles om at løfte kirken, så kirken ikke kun tegnes af en præst og et menighedsråd, men at man prøver at se, om man sammen kan have en mission og arbejde sammen om at forløse den.

Kristendommen og de fantastiske fortællinger 
Kristina Nilsson er mor til tre børn, gift med Jens, der har sunget i koret i Nr. Bjert kirke, ligesom hun selv spiller barythonhorn, løber i Marielundsskoven med sine hunde og spiller floorball. Og så har hun en stor interesse for fantastiske litteratur og tv-serier, hvis fortællinger og begivenheder springer den naturlige forklaring.

- Jeg er meget fascineret af alt, hvad der handler om virkelighedsoverskridelse som hos f. eks. Haruki Murakami, Edgar Allan Poe, vampyrserier eller Marvels biografhit Avengers: Endgames, som er et godt eksempel på virkelighedsoverskridelse på mange planer. Det er i øvrigt også den måde, jeg prøver at komme i kontakt med andre generationer på. Jeg oplever, at folk i højere og højere grad interesserer sig for den slags bøger og tv-serier og det interesserer mig, fordi der i de fantastiske fortællinger som genre er et link til kristendommen, forklarer Kristina Nilsson og uddyber:

- Det er let at mærke på de unge, at vi i nutiden gerne igen lever i mytiske og religiøse fortællinger, selv om det naturligvis sker forankret i vores fysiske og biologiske forståelse af verden. Fortællinger om helte, som er sendt til at forsvare det gode i verden i kaotiske tider, indebærer f.eks. en åbenhed overfor religiøs forståelse af at være menneske. Uanset om fortællingerne handler om dæmoniske ting, om at skabe fred, eller om at helte skal genoprette universet, så er det fiktion om at finde tro, kærlighed og håb. Kristendommen har en fortælling, som på alle måde matcher den længsel. Kristendommens virkelighedsoverskridelser som handler om håbet om et gudsrige, som handler om at betragte Jesus undere som tegn, fortællingen om opstandelse. Det har en helt nutidig klangbund i vores tid, hvor myter, fiktion og visuelle verdner er mentalt værdifulde og lærerige.