Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Kirkelig sammenkomst hos de engang forfulgte

Der blev talt om friheden til at tro, fælles budskaber og indbyrdes samtale, da der søndag var fælleskirkelig gudstjeneste i Den Reformerte Kirke i Fredericia.

En lille due svæver i en enkelt streg på kirkeloftet over prædikestolen, men ellers er der stort set ingen udsmykninger i den lille kirke midt i Fredericia. Men sådan skal det også være, når det er Den Reformerte Kirke, der hører til i det smukke, gamle hus i Dronningensgade.

Søndag den 3. februar var der for tredje gang indbudt til fælleskirkelig gudstjeneste i Haderslev Stift, og denne gang foregik det hos den reformerte menighed, som i år kan fejre, at den har bestået i 300 år i fæstningsbyen. Huguenotter fra Frankrig slog sig 1719 ned i den lille by Fredericia. Hjemme i Frankrig havde Ludvig XIV ophævet religionsfriheden, og de reformerte huguenotter måtte flygte for at redde deres liv. Som domprovst Torben Hjul Andersen sagde i sin tale:

”Denne kirke er født ud af manglende religionsfrihed, og det er desværre ikke et overstået kapitel”.

Formanden for kirkeudvalget i værtskirken, Peter Honoré, læste De Ti Bud op. Foto: Michael Tungelund

Præster og repræsentanter fra Folkekirken, Den Reformerte Kirke, Pinsekirken, Brødremenigheden og den tyske menighed i stiftet stod for gudstjenesten, hvor det fælles budskab og den indbyrdes samtale, også på tværs af forskelligheder, var nogle af temaerne i de korte taler til refleksion.

Præsten ved Den Reformerte Kirke, Sabine Hofmeister, der dette forår kan fejre 25 års jubilæum ved kirken i Fredericia, sagde ved gudstjenestens indledning, at ”det er os en glæde og ære, at flere kristne trossamfund kan fejre fælleskirkelig gudstjeneste her”.

Der var blandt dagens salmer to huguenotsalmer og tre salmer, der er skrevet af reformerte salmedigtere, men som synges i mange andre kristne trossamfund.

Mange af deltagerne i gudstjenesten var først samlet til kaffe i de reformertes gamle skole, der ligger nabo til kirken, og som i dag fungerer som samlingssted for den reformerte menighed. Der blev fristet med kommenskringler og pelskager, hjemmebag, bagt efter gamle opskrifter, som huguenot-familier havde taget med til Danmark.

De reformerte

Den Reformerte Menighed i Fredericia er med sine godt 200 medlemmer den største af fem reformerte menigheder i Danmark.