Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Biskoppen på liturgi-visitats

I de kommende måneder besøger biskop Marianne Christiansen provstierne i Haderslev Stift ved en række temamøder om kirkens liturgi.

Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Er alt, som det skal være? Er der noget, der med fordel kan korrigeres?

Som bekendt har landets biskopper sendt folkekirkens liturgi til debat. Forud er gået et omfattende gruppearbejde i tre arbejdsgrupper, hvor fagpersoner fra folkekirken de sidste tre år sammen med biskopperne har drøftet de tre emner ”Autorisation og frihed”, ”Gudstjenesten” og ”Dåb og nadver”.

De tre arbejdsgruppers rapporter er offentliggjort og sendt i høring og de kommende måneder vil biskop Marianne Christiansen så tage på tur rundt til provstierne i Haderslev Stift ved en række temamøder. 

- Det gør jeg, fordi jeg gerne vil opfordre menighedsrådene, præsterne og medarbejderne til at være opmærksomme på liturgien og tage spørgsmåelen op lokalt og for at høre hvilke holdninger og erfaringer, menighedsråd, præster og medarbejdere har til gudstjenestens liturgi, dåb og nadver. Jeg håber at få mange gode samtaler, som er et mål i sig selv, samt øget viden om, hvad der rører sig blandt medarbejderne i stiftet, forklarer biskop Marianne Christiansen.

Biskoppen håber, at også medarbejdere, der i deres arbejde har med liturgien at gøre som f. eks. kirkemusikere, kirketjenere, kirkesangere og kirke- og kulturmedarbejdere vil deltage.

Stor åbenhed
Biskop Marianne Christiansen har allerede været til sit første møde i Vejle Provsti, der blev afholdt i starten af oktober. 

-  Jeg var kolossalt opløftet af mødet i Vejle. Deltagerne lagde stort engagement og åbenhjertighed i drøftelserne og kom med mange tankevækkende betragtninger om betydningen af gudstjenesten, dåben og nadveren. Det allerbedste var, at jeg vist ikke var den eneste, der tog opløftet hjem. Flere gav udtryk for glæde over at drøfte dette kerneområde i folkekirkens virke. Nu glæder jeg mig til at blive endnu klogere og endnu mere oplyst ved de kommende møder, siger biskoppen.

I efteråret 2020 skal biskopperne tage stilling til, om debatten giver anledning til at foretage ændringer eller nye tiltag.

Biskoppen besøger de forskellige provstier følgende datoer:

Vejle provsti: Lørdag den 5.10.2019 kl. 9.30-14.00         

Aabenraa provsti: Lørdag den 23.11.2019 kl. 9.30-14.00        

Haderslev provsti: Lørdag den 30.11.2019 kl. 9.30-14.00        

Sønderborg provsti: Lørdag den 11.1. 2020 kl. 9.30-14.00        

Hedensted provst: Torsdag den 23.1.2020 kl. 17.00-21.00           

Fredericia provsti: Lørdag den 8.2.2020 kl. 9.30-14.00        

Kolding provsti: Lørdag d. 29.2.2020 kl. 9.30-14.00