Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Biskopper skyder debat om liturgien i gang

Biskopperne lægger op til bred debat om, hvordan vi holder og skal holde gudstjeneste nu og i fremtiden 

Det hedder det samme uanset kirke. Gudstjeneste. Men det er ikke ensbetydende med, at gudstjenesterne er ens. Nogle har gående nadver. Nogle  deler brød ud frem for oblater. I nogle kirker benytter man sig meget af lægmænd bl.a. til at læse teksterne. Andre steder bruger man slet ikke lægmænd. Nogle bruger dåbslys. Andre holder dåbstaler. 

I de sidste tre år har tre fagudvalg haft til opgave at arbejde med henholdsvis gudstjeneste, dåb og nadver samt autorisation. Fagudvalget om autorisation udkom med en rapport for et år siden, og nu er de to sidste rapporter med tilhørende ”kort-fortalt hæfter” offentliggjort på Himmelske Dage.

Næste skridt er, at alle med interesse for fremtidens gudstjeneste giver deres holdning og ønsker til kende. Det skal ske gennem en lang række nationale, regionale og lokale debatter.

”Tanken er at sætte gang i en bred folkelig og kirkelig samtale om, hvordan vi fejrer og skal fejre gudstjeneste nu og i fremtiden”, siger biskop Tine Lindhardt.

Opfordring til at arrangere debatter

Der arrangeres en landsdækkende konference på Fyn den 25. april 2020, og samtidig er der i hele landet planer om regionale arrangementer, hvor alle inviteres til at tage del i debatten om fremtidens gudstjeneste. Endelig opfordrer biskopperne, at sogne og provstier selv arrangerer 
debatarrangementer på baggrund af fagudvalgenes forarbejde. 


”Vi håber, at rapporterne vil blive drøftet både i menighedsråd og blandt præster, ja allerhelst blandt alle folkekirkens medlemmer”, siger biskop Elof Westergaard og fortsætter: 

”Der er nu lejlighed til både at blive klogere på gudstjenesterne i den danske folkekirke og samtidig til at drøfte, hvad der er vigtigt for os hver især".

I rapporterne beskrives situationen, og der rejses en række spørgsmål. For at hjælpe debatten godt i gang har biskoppernes fagudvalg nu gennemgået og beskrevet dåb og nadver og gudstjenesten. De har beskrevet, hvad der sker, og hvad der siges, og hvad der gøres i forbindelse med folkekirkens gudstjeneste. 

”Det har været et spændende arbejde i faggrupperne, som vi nu glæder os til at dele med alle. Vi har forsøgt at beskrive den nuværende situation og stille de spørgsmål, vi mener, er vigtige at besvare for at komme videre med det liturgiske arbejde i folkekirken”, forklarer biskop Marianne Christiansen. 


 

Fakta

Debataftener og konferencer

I hele landet vil der blive arrangeret konferencer og debataftener, hvor gudstjenestens liturgi sættes til 
debat. Det sker i efteråret 2019 og i foråret 2020. 
Allerede fastlagte datoer 
16. november 2019: Konference - Fyens Stift 
21. marts 2020: Konference - Københavns Stift 
25. april 2020: Landsdækkende konference på Fyn 
Alle er velkomne til at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi frem til og med den 10. september 2020 til folkekirkensliturgi@km.dk. 

Fakta

Pressekontakt

Tine Lindhardt, formand for fagudvalg om dåb og nadver og biskop i Fyens Stift, tlf: 66 12 30 24 / tili@km.dk 
Marianne Christiansen, formand for fagudvalg om gudstjenesten og biskop i Haderslev Stift, tlf: 30 30 62 41 / mch@km.dk 
Elof Westergaard, formand for fagudvalg om autorisation og frihed og biskop i Ribe Stift, tlf: 24 67 70 40 / eve@km.dk