Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Biskop på tur for at drøfte liturgi i provstierne

Menighedsråd, præster og kirkens medarbejdere inviteres til temamøder i provstierne om folkekirkens liturgi.

Hvordan fejrer vi gudstjeneste i dag? Er alt, som det skal være? Er der noget, der med fordel kan korrigeres?

Landets biskopper har sendt folkekirkens liturgi til debat. Forud er siden 2016 gået et omfattende gruppearbejde i tre arbejdsgrupper, hvor fagpersoner fra folkekirken sammen med biskopper har drøftet de tre emner ”Autorisation og frihed”, ”Gudstjenesten” og ”Dåb og nadver”.

De tre arbejdsgruppers rapporter er offentliggjort og sendt i høring, og hen over efterår og vinter tager biskop Marianne Christiansen på tur rundt til provstierne i Haderslev Stift for at møde menighedsråd, præster og kirkens ansatte ved en række temamøder. Biskoppen vil gerne høre, hvad rådsmedlemmer og ansatte tænker og mener om kirkens liturgi.

Biskoppen håber, at også medarbejdere, der har sit arbejde har med liturgien at gøre vil deltage og dermed regne det som en del af deres tjeneste.

Om godt et år, i efteråret 2020, skal biskopperne tage stilling til, om debatten giver anledning til at foretage ændringer eller nye tiltag.

Rapporterne findes i en pixiudgave og i sin fulde ordlyd og kan findes på dette link:

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde

Fakta

Temadage

I første omgang skal der sættes kryds i kalenderen. Datoer og tidspunkter for temamøderne er. Stedet vil blive meldt ud senere.

 

Vejle                  Lørdag d. 5. oktober                 kl. 9.30-14         

Aabenraa           Lørdag d. 23. november            kl. 9.30-14        

Haderslev          Lørdag d. 30. november            kl. 9.30-14        

Sønderborg        Lørdag d. 11. januar                kl. 9.30-14        

Hedensted        Torsdag d. 23. januar                kl. 17-21           

Fredericia          Lørdag s. 1. februar                  kl. 9.30-14        

Kolding              Lørdag d. 29. februar               kl. 9.30-14