Nyhedsarkiv 2018
Nyheder
Intet billede:

Stor interesse for at stille op til omvalg i Sønderborg

På trods af snestorm var der stort fremmøde til det orienteringsmøde, der torsdag den 1. marts indledte omvalget til provstiudvalget i Sønderborg Provsti og omvalget af Sønderborg Provstis repræsentant i stiftsrådet i Haderslev Stift. Og der var næsten lige så stor interesse for at stille op.

Trods en voldsom snestorm hen over Als og det sydligste Sønderjylland fandt hele 85 mennesker vej til Sønderborg, da der torsdag den 1. marts var orienteringsmøde forud for omvalget til provstiudvalget i Sønderborg Provsti og i samme forbindelse omvalg af Sønderborg Provstis menighedsrepræsentant i stiftsrådet i Haderslev Stift.
Valget blev oprindelig afholdt hen over eftersommeren og efteråret 2017, men har efter biskoppens beslutning skullet gå om, fordi det indledende orienteringsmøde ikke var offentliggjort på den rigtige måde.
Læs mere her.
På og efter mødet den 1. marts er der dannet hele syv lister.

Fire lister til valget til provstiudvalget:

Der skal vælges seks såkaldt læge medlemmer - repræsentanter for menighederne - til PU. Til disse seks pladser er dannet to lister med i alt 11 navne.
Præsterne har også en plads i PU. Hertil stiller to præster op, dvs. to lister.

Tre lister til valget til Sønderborg Provstis repræsentant i stiftsrådet:
Til Sønderborg Provstis plads som menighedsrepræsentant i stiftsrådet stiller fire op, fordelt på tre lister:

  • liste 1: Ejner Egtved, nuværende medlem af PU, og Hans Auning-Hansen, medlem af menighedsrådet ved Christianskirken i Sønderborg.
    Sideordnet opstilling
  • liste 2: Ebbe Ejlertsen, medlem af menighedsrådet ved Christianskirken i Sønderborg, repræsentant for Sønderborg Provsti i stiftsrådet i perioden 2013-2017 og genvalgt for 2017-2021, indtil valget blev besluttet omgjort.
  • liste 3: Margit Kristensen, formand for menighedsrådet ved Egernsund Kirke. 

Valget er i gang på den måde, at de første menighedsråd allerede har stemt.

Stiftets kontorchef, Lars Chr. Kjærgaard, vil deltage i stemmeoptællingen, der finder sted umiddelbart efter sidste frist for aflevering af stemmer. Det er mandag den 23. april kl. 19. 
Stemmeoptællingen er offentlig og foregår på provstikontoret på Asserballe Præstegård, Bygaden 13 i Asserballe.