Nyhedsarkiv 2018
Nyheder
Intet billede:

Til præstegerningen i et bysogn

Merete Lei, 42 år, starter den 1. februar som sognepræst i Sankt Marie Kirke i Sønderborg. Hun har tidligere været sognepræst i tre landsogne på Lolland. 

Privatfoto

Et nyt kapitel starter i mit og min families liv, når jeg 1. februar tiltræder som sognepræst 50% for menigheden i Sankt Marie kirke i Sønderborg. I 11 år har jeg været landpræst i tre små landsogne på Nordvestlolland og er som præst blevet inviteret indenfor i folk liv, hvor glæde og sorg følges ad. 
Jeg glæder mig til præstegerningen i et bysogn med mange forskellige kollegaer, og til et inspirerende samarbejde omkring det kirkelige liv med børn, unge, voksne og gamle.

I mit præstelige arbejde vægter jeg sjælesorg højt, jeg vægter gudstjenestefejring i mange skikkelser for både børn og voksne, og har i min tid som præst beskæftiget mig meget med kirkens sociale, diakonale virke. Jeg bestræber mig på at gøre forkyndelsen levende og vedkommende, og for børn gerne med kreativ udfoldelse.
Kirken er for mig at se et af de tilbageværende steder, hvor mennesker mødes på kryds og tværs uanset baggrund og alder – det er en styrke, vi bør fastholde i et samfund, hvor vi mere og mere orienterer os imod dem vi ligner. 

Højmessen og gudstjenester er for mig at se det sted, hvor mennesker bliver fyldt op af mod og håb, og finder næring til livet, der venter i den uge, der kommer.

Privat er jeg gift med Esbern Gaur Vernersen, der 1. marts tiltræder som sognepræst i Dybbøl. Vi har tre piger. Vi glæder os til at bo i Dybbøl præstegård og blive en del af det kirkelige og folkelige liv og miljø omkring Sankt Marie kirke og Dybbøl kirke.

Jeg holder af musik, sang, bøger, teater, kreativitet og den gode fortælling, sejlads og natur. 

På glædelig gensyn!

- Merete Lei.