Nyhedsarkiv 2018
Nyheder

Studieorlov

Studieorlover til tjenestemands- og overenskomstansatte præster 2019. Deadline den 31. august 2018.

I 2019 er et antal studieorlover åbne for ansøgere under forbehold for stifternes bevilling.

Til studieorlov kan der ydes tjenestefrihed i en periode på tre måneder. Under tjenestefriheden vil præstens stilling blive varetaget ved konstitution.

Tjenestefriheden betales af lønmidler i form af et engangsvederlag, der svarer til præstens løn og udbetales i tre månedlige rater.

I studieorlovsperioden optjener præsten ikke løn- og pensionsanciennitet.     Ved fordelingen af studieorloverne lægges der bl.a. vægt på:

- Bredde i studieemner og orlovsformål
- Ligelig fordeling af køn
- Hensyn til at tilgodese kollegaer og i videre forstand kirken
- Præstens tjenestealder  
- Eventuel medfinansiering fra andre kilder, fx til studierejser  
- Personlige forhold  
- Hvorvidt ansøgeren tidligere har fået tildelt studieorlov  

Det er en forudsætning, at præsten efter afholdt studieorlov, sender en kort redegørelse af studieforløbet til biskoppen.  

Ansøgning vedlagt redegørelse for det faglige formål med studieorloven samt sidste lønseddel stiles til biskoppen, og sendes ad tjenestevejen med kopi til Præsteforeningen. Ansøgningen skal være provsten i hænde senest fredag den 31. august 2018, kl. 12.00. Bemærk, at ansøgningen kun tages i betragtning såfremt, at ansøgningen også er Præsteforeningen i hænde inden udløbet af ansøgningsfristen fredag den 31. august 2018, kl. 12.00

Opslag målrettet udlandet:

Danmission - Præster uden grænser
Israelsmissionen - information følger senere
Mission Afrika

NB: Der kan også søges stipendier til Near East School of Theology, Beirut, Libanon