Nyhedsarkiv 2018
Nyheder

Skoletjenester i vækst

Der er på ganske kort tid sket en markant udvidelse af aktiviteterne i provstiernes skoletjenester. Derfor satte stiftsmagasinet 2017 spot på skoletjenesterne, og hvad der sker i dem. Læs her, hvem der laver hvad, og hvem der er hvem i skoletjenesterne.

Skoletjenesten på landsplan:

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester udvikler og udbyder undervisningsforløb og kurser til grundskolens elever og lærere.
Læs mere på folkekirkensskoletjeneste.dk

Regionalt i Haderslev Stift:

Henrik Vestergaard Jørgensen, præst

Lene Thiim, præst 

HASK, Haderslev Stifts skole-kirketjeneste, er en paraply, der yder konsulentbistand til de lokale skoletjenester i provstierne. Bistanden kan have form af materialer eller være forslag til events og kurser. Materialerne rækker fra indskoling til udskoling og handler om at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen. Alle elever kan deltage uanset personlig tro.
Medarbejdere er Henrik Vestergaard Jørgensen, sognepræst i Vejstrup-Hejls-Taps sogne, og Lene Thiim, sognepræst og skole- kirkemedarbejder i Kolding Provsti.
Læs mere på haderslevstift.dk/HASK

Skole-kirkemedarbejderne mødes typisk i HASK-netværket tre­-fire gange årligt. Det har desuden stået for udvikling af flere undervisningsmaterialer, bl.a. om 'Den lille prins', maleren Otto Frellos finurlige billedverden og 'Martin Luther som filosof'.

Lokalt i provstierne:

Hovedprincippet i provstiernes skoletjenester er, at de tilbyder alle skoler i deres område gratis og grydeklare undervisningsforløb og samarbejdsprojekter på områder, hvor skolen og kirken har fælles temaer og berøringsflader. Tilbuddene kan typisk indpasses både i skolernes daglige undervisning og i temadage og/eller projektuger. Alle tilbud er ikke-forkyndende og anvendes af alle uanset religiøst tilhørsforhold.

Blandt aktiviteterne er rollespil om 'Jesus på Volden' og 'Jesus på Slottet' m.fl., alt efter lokal geografi og muligheder. 'Lydspor' kobler de bibelske fortællinger med musik. Salmesangsprojektet udbygger kendskabet til salmerne og formidler glæden ved at synge sammen. 'Ved arken kl. otte' handler om tre pingviner, der er venner, og som for at overleve syndfloden skal med Noas ark - men de har kun to billetter …


Hedensted Provsti:

Kirsten Østergaard, lærer 

Hedensted Provstis skoletjeneste blev oprettet i 2015. Kirsten Østergaard er lærer og ansat i en fuldtidsstilling som skole-kirkemedarbejder.
Det store samarbejde handler om samlesangsprojektet. Kirsten Østergaard er desuden ude som gæstelærer med færdige forløb. Hun har bl.a. fast introduceret morgensang en gang om må- neden på en skole og undervist om lykke, hævn og tilgivelse.
Under udvikling er et undervisningsmateriale, der skal give mulighed for at bruge de bibelske fortællinger i uddannelses- vejledningen.
Læs mere på hedskole.dk/skolekirke

Vejle Provsti:

Helle Lindholt, præst

Pia Werborg, lærer

Vejle Provstis skoletjeneste er et år gammel. Den består af Helle Lindholt, som er præst, og Pia Werborg, der er læreruddannet skolekoordinator. Deres stilling er på 75 pct. i alt.
Største enkeltaktivitet er salmesangsprojektet, som har kørt i andet regi siden 2007. Fokus er faget kristendomskundskab i skolen, men også at finde vej ind i og udvikle tværfaglige forløb målrettet alle skolens fag.
Skole-kirkesamarbejdet arbejder tæt sammen med bl.a. kulturinstitutioner, kunstnere og foreninger om tilbud til skolerne i Vejle.
Læs mere på skole-kirke-vejle.dk

Fredericia Provsti - FISK:

Kirsten Vad Knudsen, kirke- og kulturmedarbejder

Esther Jensen, kirke- og kulturmedarbejder

Fredericia Provstis skoletjeneste har to medarbejdere: Kirsten Vad Knudsen og Esther Jensen, der begge er kirke- og kulturmedarbejdere. De har tilsammen 20 pct. til opgaven, men puljer timerne til de perioder, hvor der er mest brug for det.
De store projekter i Fredericia Provsti er salmesangsdagene og 'Jesus på Volden'.
Læs mere på fredericia­provsti.dk/aktiviteter/skole­kirketjeneste­fisk

Kolding Provsti - SKIK:

Maibritt Hauvgaard, lærer

Lene Thiim, præst

Kolding Provstis skoletjeneste udbyder og udvikler undervisningsmaterialer til faget kristendomskundskab. Flere af forløbene er tværfaglige. 
Maibritt Hauvgaard er lærer med 50 pct. i skoletjenesten, Lene Thiim er sognepræst med 75 pct. i skoletjenesten og de sidste 25 pct. i en midlertidig ansættelse i HASK.
Ud over salmesangsprojektet og 'Jesus på slottet' har 'Re:formation' haft stor tilslutning i 2017, ligesom 'Luther på lystavlen' har været en kæmpe succes - et resultat af skoletjenestens samarbejde med Kolding Bibliotek og andre kulturinstitutioner i Kolding.
Læs mere på skikonline.com

Haderslev Domprovsti:

Pia Haaning Lorenzen, præst

Skoletjenesten i Haderslev Domprovsti har salmesangsfinalen i Haderslev Domkirke for folkeskolens mellemtrin, 'Jesus på slottet' for 3. klasse og musikteater i Gl. Haderslev Kirke for indskolingen som sine største aktiviteter. 
Pia Haaning Lorenzen er nyansat præst i skoletjenesten i en 25 pct.stilling. Hanne Møller, lærer, er ligeledes frikøbt nogle timer ugentligt til skoletjenesten.
I 2016 var der 134 forløb i skoletjenesten, og der opleves generelt en god tilslutning og opbakning til diverse skole-kirkeforløb. I november 2017 var over 400 børn til samlesangsfinalen i domkirken.
Læs mere på haderslevskolekirke.dk

Aabenraa Provsti:

Bente Iwang, lærer

Skoletjenesten i Aabenraa oplever stor vækst. En del af det skyldes projektet 'Den gode skole'. I 2017-2018 er 4.500 børn inde til et af skoletjenestens tilbud, halvdelen til 'almindelige' skoletjenestetilbud, halvdelen til projekter under 'Den gode skole'.
Bente Iwang er uddannet lærer og arbejder 50 pct. i provstiets skoletjeneste, som blev oprettet via provstiets initiativpulje for to år siden.
Læs mere på aabenraa-skolekirke.dk


Sønderborg Provsti:

Maiko Miyamoto, præst og lærer

Malene Samsø Nielsen, præst og lærer

Skoletjenesten i Sønderborg Provsti er ny. Maiko Miyamoto er nyansat præst i det embede, hvorunder skole-kirkesamarbejdet hører. Normeringen er 50 pct. Sønderborg Kommune har i halvandet år haft Malene Samsø Nielsen, uddannet præst og lærer, ansat. Hun har givet de gamle tilbud, salmesangsprojekt og 'Jesus på slottet', nyt liv via ny synlighed sammen med en blandet pulje af øvrige tilbud til skolerne, f.eks. fra museerne, Dansk Flygtningehjælp m.v. Derefter er skoletjenesten kommet i hastig udvikling, bl.a. med udvikling af nye tilbud.
Under udvikling er både opera og teater, hhv. om kirkelukninger ('Er Gud hjemme?') og om personlig tro og tvivl ('Hvad så, Gud?'). 
Skoletjenesten samarbejder med provstiets ungdomspræst.
Læs mere på houseofcitizenship.dk

Sydslesvig:

Thomas Hougesen, præst

Bo Nicolaisen, præst

Skole-kirkesamarbejdet i Sydslesvig har to medarbejdere: Thomas Hougesen (nordlige del) og Bo Nicolaisen (sydlige del). Begge er præster og deler en 100 pct. stilling som ungdomspræst. 
Provstiet har 54 danske skoler, to danske gymnasier og et stort antal børnehaver og vuggestuer. 
Primære aktiviteter i løbet af et år er salmesangsprojekter, 'Luther i Slesvig', 'Jesus på Flensborghus', og julevandringer i december, hvor skolerne går ud og finder hyrderne på marken, de hellige tre konger, ærkeenglen Gabriel og Jesus-barnet – tilsvarende påskevandringer i foråret, hvor det handler om korsfæstelsen.
Læs mere på dks-folkekirken.dk/boern-og-unge-mbu