Nyhedsarkiv 2018
Nyheder
Intet billede:

Renter, budget og rapporter

Hvad laver stiftsudvalgene, og hvordan er renterne, hvis man skal låne af stiftsmidlerne? Læs med her. 

Stiftsrådets dagsorden til mødet i februar indeholder altid fastsættelse af ind- og udlånsrenten samt fastsættelse af stiftsrådets budget, begge dele for næstfølgende år, dvs. 2019. 

Ind- og udlånsrenter 2019:
Indlånsrenten for 2019 blev på mødet fastsat til 1,5 pct. (i 2018: 1,25)

Udlånsrenten blev fastsat til 1,75 pct. (i 2018: 2,0)


Rentesatserne handler om stiftsmidlerne, som er den del af kirkernes og præsteembedernes formuer, der bestyres af stiftsrådet.
Stiftsrådet fastsætter ind- og udlånsvilkår for disse midler, og sognene kan efter ansøgning låne af dem til istandsættelse og byggeprojekter.

Det er også på februarmødet, at stiftsrådet tager hul på budgettet for det næstfølgende år. Det sker efter dialog med provstiudvalgene.
Budgettet for 2019 blev fastsat til 3 mio. kr..
Se det officielle referat fra stiftsrådets møde her.
Læs her mere om stiftsrådets tal og økonomi


Årsrapporter
Udvalgenes årsrapporter er et andet fast punkt på februarmødet. Årsrapporterne er en orientering til stiftsrådet om, hvad der er sket i udvalgene i det år, man netop har forladt, og de skitserer programmet i både indeværende år og året derefter.
Årsrapporterne danner grundlag for en række budgetmøder mellem biskop Marianne Christiansen, stiftsrådets formand Karen Sundbøll, kontorchef Lars Chr. Kjærgaard og repræsentanter for alle stiftsudvalg. Budgetmøderne finder sted i starten af april.
Læs udvalgenes årsrapporter her:

Også reformationsudvalget har aflagt årsrapport. Udvalget er nedlagt nu, da 500-året for Reformationen er passeret, men udvalgets side samler løbende op på de evalueringer, der er lavet.
Parallelt med de egentlige stiftsudvalg aflægger også stiftets migrantkonsulent og stiftsrådets kommunikationsmedarbejder årsrapporter. Begge aktiviteter er finansieret af stiftsrådet.

Fordi stiftsrådet står foran at skulle drøfte en ny vision, vil flere af temaerne i årsrapporterne blive taget op på stiftsrådets visionsdag i april.