Nyhedsarkiv 2018
Nyheder

Haderslev Stift inviterer teologistuderende i praktik

Haderslev Stift har flere store byer, men landsognene er flest. Med henblik på at præsentere det at være præst på landet som mulighed og livsstil inviterer stiftet nu de studerende på pastoralseminariet og teologistudiets kandidatdel i praktik. Syv erfarne præster stiller op. 

"Overvejer du at blive præst på landet? Så er der mulighed for at se det an i et kort praktikophold i Haderslev Stift i september 2018."

Sådan lyder invitationen fra Haderslev Stift til de teologistuderende på kandidatuddannelse på de to universiteter og de to praksis-uddannelser på pastoralseminarierne i hhv. København og Aarhus.
Det er erfarne præster, som lægger hus og sogn til, og de vil introducere både til gudstjenesten og arbejdet bag den, og til alt det, der foregår i sognet og hos præsten mellem gudstjenesterne. 

Flest sogne på landet

Hvornår?

Torsdag den 13. september til søndag den 16. september 2018

Se programfolderen her.

Tilmelding her

Der indledes med et møde med biskop Marianne Christiansen, men arrangørerne lægger også op til regionale møder med nogle af provstiernes funktionspræster. Det skyldes, at mange præster har større eller mindre kvoter af deres ansættelse, hvor de f.eks. er ungdomspræster, korshærspræster, præster med særligt fokus på skole-kirkesamarbejdet eller præster i en arrest, på sygehuse eller på et hospice.
Arbejdsgruppen lægger desuden op til, at praktikanterne får hilst på  menighedsrådene og sognenes ansatte og i øvrigt deltager i præstefamiliernes liv og gøremål.
"Selv om stiftet også rummer det travle Trekantsområde med store byer som Vejle, Fredericia og Kolding, er det landsognene i både nord og syd, der er flest af. Her ligger middelalderkirkerne spredt ud i landskabet, og i landsbyerne har præstegårdene stor betydning. At være præst i en landsogn i Haderslev stift er en livsstil," siger Kirsten Sønderby, provst i Aabenraa Provsti og medlem af arbejdsgruppen, der har udformet praktiktilbuddet.

Lolland-Falsters Stift har gennemført praktik for teologistuderende i flere år. Her fortæller kommunikationsmedarbejder Marianne Schwartz, at der ikke er lavet statistik på betydningen:
"Men vi oplever det som en succes. Det er selvfølgelig ikke alle, der fremsender en ansøgning til en præstestilling i stiftet, men vi opnår noget ”kendthed”, og det er jo vigtigt."   

Maria Bech Tuominen

Maria Bech Tuominen har været sognepræst i Aale og Linnerup kirker i Hedensted Provsti siden 2006 - siden 2016 med en kvote på 50 pct. til provstiets arbejde med børn. Herudover leder Maria Bech Tuominen sammen med en nabopræst en sorggruppe, der dækker hele provstiet. Bor på præstegården i Aale.

Gitte Sandager Bjerre

Gitte Sandager Bjerre har været sognepræst i Hvejsel og Jelling sogne siden 2012, har desuden en kvote ved Vejle Provsti. Sidder i kirkehøjskolens bestyrelse. Tidligere lærer - bor i Hvejsel.

Jeg har verdens bedste job og bor i den mest vidunderlige Morten Korch-agtige præstegård med en kæmpe have.

Gitte Sandager Bjerre

Maria Skjerning Frederiksen

Maria Skjerning Frederiksen har været sognepræst i Sdr. Stenderup i Kolding Provsti siden 2009, før da sognepræst i Nr Bjert Kirke på den anden side af Kolding Fjord. Ud over at være sognepræst er hun beredskabspræst, leder en af Kolding Provstis sorggrupper for børn og unge, teologisk tovholder i Kolding Natkirke og tilknyttet nabosognet Sdr. Bjert med 20 pct. Maria Skjerning Frederiksen bor i Sdr. Stenderup.

Lars-Peter Melchiorsen

Lars-Peter Melchiorsen har været præst ved Vilstrup Kirke i Haderslev Domprovsti siden marts 2011 og ved Grarup og Halk kirker i samme provsti siden december 2014. Før da kvoteansat hjælpepræst ved Brændkjærkirken i Kolding siden 2007, ansat i KLF, Kirke & Medier siden 1990 og lærer ved Rønde Høj- og Efterskole siden 1982.
Lars Peter Melchiorsen er præstevalgt medlem af provstiudvalget i domprovstiet og bor i Halk.

Jeg blev præst i en sen alder – som 58-årig. Det har været en gave at få lov til at slutte sit arbejdsliv i disse tre sogne. Her har man som præst mulighed for at være tæt på menighedens liv og færden. Man er omgivet af en pragtfuld natur, som giver inspiration og energi til det daglige arbejde. Samtidig er man tæt på en købstad med de muligheder. som den giver.

Lars-Peter Melchiorsen

Robert Strandgaard Andersen

Robert Strandgaard Andersen har været sognepræst i Hjordkær Sogn i Aabenraa Provsti siden 2010. Tidligere præst i en frimenighed og i Brødrekirken i Tanzania. Medlem af stiftsudvalget for folkekirkens møde med ny religiøsitet, medlem af stiftsrådet i Haderslev Stift og arbejdsmiljørepræsentant i Aabenraa Provsti. Bor i Hjordkær.

Leif Jordt

Leif Jordt har været sognepræst ved Tandslet Kirke i Sønderborg Provsti siden 1996. Han har tidligere været præst i både Hedensted og Vejle provstier. Har en periode været sygehuspræst i Sønderborg, er nu ved siden af embedet som sognepræst  kontaktpræst for hørehæmmede i Sønderborg Provsti. Bor i Tandslet. 


Ea Dal

Ea Dal har været sognepræst i Flensborg, Sct. Hans og Adelby danske Menighed under Dansk Kirke i Sydslesvig siden 1996. Ea Dal sidder i programudvalget for kirkehøjskolen under Dansk Kirke i Sydslesvig og har indtil i år været med i Sydslesvigsk Forenings lokale distriktsbestyrelse. Bor i Flensborg.

Praktikforløbets program:


Torsdag den 13. september:

Kl. 12: Ankomst og velkomst, frokostmøde med  biskop Marianne Christiansen.
Sted: Haderslev Stift, Ribe Landevej 35, Haderslev
Kl. 14: Mød en funktionspræst - derefter afgang til værtens hjem
Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet


Fredag den 14. september:
Værtspræst og praktikant følges ad i de præsteopgaver, der måtte være, og i værtens liv opg opgaver: et besøg på den lokale skoe, en kirkelig handling, et husbesøg og/eller at skrive prædiken. Aftensmad med værtsfamilien.


Lørdag den 15. september:
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets aktiviteter. Værtspræsten kan evt. have arrangeret et møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet.
Kl. 12: Frokost i provstiets hovedby sammen med provst, praktikvært,
evt. præstekolleger. 
Kl. 13.30: Mød en bypræst, besøg en bykirke.
Kl. 18: Aftensmad hos værten.


Søndag den 16. september:
Gudstjeneste i værtssognet, evt. høstgudstjeneste. Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter frokost og afsked.