Nyhedsarkiv 2018
Nyheder

Omvalg i Sønderborg Provsti - møde blev ikke annonceret korrekt

Valget til de nye provstiudvalg og det nye stiftsråd fandt sted og blev afsluttet hen over eftersommeren og efteråret 2017, men Sønderborg Provsti må nu i gang med et omvalg. Det indledende orienteringsmøde blev ikke annonceret korrekt, og det kan have påvirket valgets udfald. Derfor skal valget gå om, har biskoppen besluttet.

Stiftsrådet i Haderslev Stift perioden 2017-2021. Den valgte lægrepræsentant fra Sønderborg Provsti, Ebbe Ejlertsen, er nr. tre fra venstre.  

Orienteringsmødet forud for valget til nyt provstiudvalg i Sønderborg Provsti og valget af Sønderborg Provstis lægmedlem af stiftsrådet i Haderslev Stift blev ikke annonceret korrekt. Alle menighedsråd havde fået både indkaldelse og mødets dagsorden, men mødet blev hverken annonceret i de lokale medier eller på provstiets hjemmeside. Det betyder, at den bredere offentlighed ikke fik indkaldelsen til det indledende orienteringsmøde. 
"Konkret har den manglende offentliggørelse af det orienterende møde (...) kunnet forhindre repræsentanter for menighederne i provstiet og præster i provstiet i at møde op til det orienterende møde og der enten lade sig opstille som kandidat (...) eller i øvrigt indgå i en drøftelse af og om de opstillede kandidater. Begge dele vil kunne have påvirket valget," hedder det i biskoppens afgørelse.
Klagen over valget er indsendt af menighedsrådet i Egernsund, som henviser til flere forespørgsler fra borgere uden tilknytning til et menighedsråd.
"Da vi hverken har kunnet finde indkaldelsen på provstiets hjemmeside eller i andre medier, mener vi i menighedsrådet, at reglerne for afholdelsen af orienteringsmødet ikke er overholdt," hedder det i henvendelsen til biskoppen.
Biskoppen svarer:
"Offentliggørelse af tid, sted og dagsorden for det orienterende møde i henhold til bekendtgørelsens § 6, stk. 2, er et formelt krav i forbindelse med valghandlingen til provstiudvalget og stiftsrådet, som ud fra en væsentlighedsbedømmelse kan medføre valgets ugyldighed." 
Og videre:
"Da offentliggørelsen af møder i forbindelse med valghandlinger generelt må betragtes som en gyldighedsbetingelse for valgene, og da det konkret ikke kan udelukkes, at den manglende offentliggørelse har haft betydning for udfaldet af opstillingen af kandidater på mødet, må valgene betragtes som ugyldige."

Det betyder, at valghandlingen skal starte forfra med indkaldelse til orienteringsmøde om valget til provstiudvalg og af provstiets lægrepræsentant i stiftsrådet.
Dette møde afholdes torsdag den 1. marts kl. 19 i Menighedshuset, Østergade 1 i Sønderborg.
Det offentliggøres via provstiets hjemmeside og ved annoncering i ugeaviserne i uge 7, desuden i JydskeVestkysten i weekenden 24.-25. februar.
Det er inden for de rammer, Haderslev Stift har sat op for den nye valghandling. Læs om disse rammer her

Normalt glider orienteringsmøderne mere eller mindre direkte over i et opstillingsmøde. Formelt er det to forskellige møder, så derfor afsluttes det ene møde, før det andet går i gang, men de ligger altså oftest i direkte forlængelse af hinanden.
Kandidatlister kan dog også sammensættes og sendes ind senere - se omvalgets frister her.

Fordi den indledende indkaldelse ikke har været korrekt, skal både valget af såkaldt læge medlemmer til provstiudvalget - repræsentanter for provstiets menigheder - og valget af præsternes repræsentant i provstiudvalget samt valget af provstiets repræsentant i stiftsrådet gå om.
Om de repræsentanter, der blev valgt ind i efteråret, siger biskoppens afgørelse:
"Det nuværende provstiudvalg fortsætter med at være i funktion, indtil der foreligger et lovligt valgt nyt provstiudvalg.
Den nuværende valgte repræsentant for menighederne til stiftsrådet, Ebbe Ejlertsen, fortsætter som repræsentant i stiftsrådet, indtil der foreligger et lovligt valg af en ny repræsentant."
Læs denne afgørelse her