Nyhedsarkiv 2018
Nyheder

Jesus på slottet

Den 12. og 13. september løb Sønderborg Provstis Skole-Kirkeprojekt for 3. klassetrin af stablen på Sønderborg Slot.


Omkring 700 skoleelever fra hele området var tilmeldt sammen med deres lærere til at deltage i ”Jesus på Slottet” et stort totalteater, hvor børnene møder Jesus og flere personer fra Biblen. Alle rollerne spilles af Sønderborg Provstis præster og menighedsrådsmedlemmer.

Mange frivillige, bl.a. fra de forskellige sognes menighedsråd, havde meldt sig som guider, der fører klasserne rundt på Sønderborg Slot til de forskellige små tableauer – først møder børnene Johannes Døberen, siden Jesus selv og følger ham til Jerusalem med svingende palmegrene, her møder de Simon Peter og dennes svigermor, der er overtolder Zakæus, som indbyder alle til fest, kvinden ved brønden, som aldrig bliver helt den samme igen efter mødet med Jesus, den blinde Bartimæus som bliver helbredt og seende, og der er Maria Jesu mor, som fortæller om sin søn. Dette er blot noget af det, som børnene oplever.

Skolerne havde fået materiale omkring eventen og børnene kendte godt beretningerne, som de nu får i levende gjort facon. De havde også forberedt sig hjemme på skolerne med at indstudere nogle bestemte sange. De havde lavet palmegrene til indtoget i Jerusalem af pap og papir, ligesom de også havde lavet nogle fisk, som de afleverede til Simon Peter. Endelig havde de også fremstillet en skriftrulle med ”De ti Bud”, dem fik de lov til at diskutere med den jødiske ypperstepræst Kajfas, hvilket mundede ud i en pudsig og snusfornuftigt samtale mellem børnene og den ”lovkyndige jøde”.

Kitty Hovgaard, sognepræst i Egen oplyser, at der siden 2006 har været ”Jesus på Slottet”. Hun oplyser endvidere: at det er blevet et rigtig godt eksempel på Skole-kirke-projekter, som har succes. Børnene glæder sig til det. De har hørt om det af ældre søskende eller kammerater. Lærerne kender efterhånden også konceptet og er glade for vores undervisningsmateriale, som jo er tværfagligt (Religion, historie, formning og musik).


Herunder foto fra en begivenhedsrig dag: