Nyhedsarkiv 2018
Nyheder
Intet billede:

Ny præst til Dybbøl

Esbern Gaur Vernersen er ny sognepræst i Dybbøl. Læs hele portrættet af ham her. 

Privatfoto

Jeg hedder Esbern Gaur Vernersen, er 43 år, og den første marts tiltræder jeg stillingen som sognepræst i Dybbøl Pastorat. Siden 2009 har jeg været præst, størstedelen af tiden, i Majbølle og Vigsnæs som er to mindre landsogne på Østlolland.

Jeg har tre børn, og er gift med Merete Lei, der også er præst, og som tiltræder sin stilling som sognepræst i Sct. Marie Kirke i Sønderborg den 1. februar 2019.

Jeg interesserer mig for musik og kirke, og holder af at møde mennesker i samtaler omkring de betydningsfulde og afgørende sider af tilværelsen. En af de vigtigste opgaver for kirken er, som jeg ser det, at vi giver unge mennesker oplevelsen af at kirken er et godt sted at høre hjemme.

I den stilling jeg kommer fra har jeg været formand for Bibelselskabets Stiftsudvalg, som er et udvalg der har til formål at synliggøre bibelen og selskabets udgivelser. Og senest har jeg gennemført en vejlederuddannelse for præster med henblik på vejledning af praktikanter fra Pastoralseminaret og nye præster i deres første embede.

I min nye stilling ser jeg frem til at blive en del af det kirkelige- og folkelige liv i- og omkring Dybbøl kirke, og jeg ser frem til at arbejde sammen med menighedsråd og ansatte ved kirken. Og så glæder jeg mig til at være præst for alle i Dybbøl sogn.

- Esbern Gaur Vernersen.