Nyhedsarkiv 2018
Nyheder

Asylpræster bliver til migrantpræster

Haderslev Stifts asylpræster bliver til migrantpræster - et arbejde der favner alle de indvandrere og efterkommere, der udgør 13 pct. af Danmarks befolkning.

Siden flygtningene vandrede ind i Danmark på de danske motorveje, er mange af de asylcentre, der åbnede i 2015 og 2016, lukket igen - dels fordi mange asylansøgninger er sagsbehandlet og afsluttede, dels fordi det generelle antal asylansøgere er faldet.

Mange flygtninge har nu fået ophold rundt omkring i kommunerne. 
Det betyder ændrede udfordringer i forhold til kirkens møde med asylansøgerne, som nu er blevet til flygtninge eller i sin brede betydning, migranter. Haderslev Stifts asylpræster bliver derfor nu til migrantpræster.

Migranter har forskellige baggrunde og behov. Nogle kommer til Danmark som kristne og vil gerne være en del af den danske folkekirke, men har måske svært at ved at finde sig til rette på grund af sprog- eller kulturbarrierer. Her gælder det om i forlængelse af den grundtvigske frihedstradition at give plads til andre måder at være kirke på end den, vi kender fra vores danske tradition.

Andre er kristne, men kommer fra en anden kirketradition som for eksempel den katolske eller ortodokse kirke. Her har folkekirken et ansvar for at gå foran i at styrke relationerne og samarbejdet, for eksempel ved at udlåne lokaler, afholde arrangementer sammen, eller drøfte og samarbejde om fælles anliggender.

En tredje gruppe deler ikke det kristne udgangspunkt. I forhold til den gruppe er det en folkekirkelig opgave at præsentere og repræsentere det kristne budskab ved for eksempel at fremme samtalen på tværs af religiøse traditioner, hjælpe med almenmenneskelige sociale behov, samt engagere sig i samfundet til gavn for det fælles bedste.

Tekst: Mette Hee Staal, migrantkoordinator