Nyhedsarkiv 2017
Nyheder

Diakoniudvalget indstifter diakonipris 

Stiftsudvalget for diakoni  benyttede første mødegang i det nye diakoninetværk til at indstifte en ny diakonipris. Den skal synliggøre og fremme folkekirkens diakoni i Haderslet Stift og uddeles første gang på Stiftdagen 2018. 

Kirkens sociale arbejde skal stå stærkt i Haderslev Stift. Det er både en vision og en stærk realitet. Haderslev Stifts diakoniudvalg besluttede således tidligt i år at oprette et nyt diakoninetværk med repræsentation fra alle sogne, og da det mødtes første gang i denne uge, var mødesalen i Simon Peters Kirke i Kolding fyldt til sidste plads. 80 deltagere var der i alt og repræsentation fra 40 sogne - ansatte, menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige.
Mødet var både første møde i det nye netværk og et inspirationsmøde med fagligt input. Som gæstetaler var inviteret Connie Jantzen, centerchef på Center for Diakoni og Ledelse. Hun har skrevet flere bøger om ledelse af frivillige og fortalte bl.a. om at søge, lede og motivere frivillige, og hvilke opgaver der ligger bedst hos henholdsvis ansatte og frivillige.
Læs Connie Jantzens oplæg i stikord her


Diakonipris
Diakoniudvalget benyttede desuden mødet til at introducere en ny diakonipris i Haderslev Stift. Den vil blive uddelt første gang på Stiftsdagen lørdag den 17. marts 2018, og alle sogne og menigheder kan bringe projekter i forslag.
I fundatsen hedder det, at det vindende projekt skal være:

  • nyskabende og inspirerende
  • opfylde visionens mål om inkluderende fællesskaber og være aktiv i handling over for medmennesker, der har brug for omsorg og hjælp
  • være inspirerende og tilgængeligt for andre menighedsråd.

Alle indsendte projekter bliver præsenteret på Haderslev Stifts hjemmeside som en digitaliseret opdatering af "Livet om at gøre" - et diakonalt inspirationshæfte, der er udkommet på papir to gange, men som fremover kun vil blive udgivet digitalt. 
Hovedpræmien er "hæderen og æren", som Per Søgaard, formand for diakoniudvalget, siger. Men der vil også være en mere konkret præmie:
"Den vil afhænge af projektet. Hvis det f.eks. er et varmestue-projekt, der vinder, kunne det være besøg af en pølsevogn - eller tilsvarende. Vi satser på, at gevinsten er 'passende, men afhængig af projektet og målgruppen'."

Stiftsdagen ligger 17. marts 2018. Projekter indsendes senest 1. marts til Per Søgaard, formand for diakoniudvalget. Mail: kontakt@persoegaard.dk
Alle menigheder og sogne kan sende forslag ind. Forslagene skal ledsages af en kort begrundelse og af billeder. Både nye og eksisterende diakonale projekter kan komme i betragtning.
Diakoniudvalget udpeger vinderen. 

Nyhedsbrev
Stiftsudvalget for diakoni er også på vej med et nyhedsbrev. Hvis man vil modtage det, skal man skrive til kontakt@persoegaard.dk - det første nyhedsbrev vil bl.a. omtale diakoniprisen.
Udvalgets nyhedsbreve vil også blive tilgængelige på diakoniudvalgets sektion på Haderslev Stifts hjemmeside.