Nyhedsarkiv 2017
Nyheder

Fokus på ny kirkekunst

Kirkekunst er ikke mere epitafier og 1800-tals-altertavler over de kristne kernefortællinger. I dag er sproget mere frit, og der er masser af abstrakt samtidskunst i kirkerne. 


Selv om myten helst vil gøre Martin Luther til billedstormer, har billedkunsten været en integreret del af langt de fleste evangelisk-lutherske kirkerum siden Reformationen, og brugen af billeder er ligefrem blevet anset for at være en vigtig del af den reformatoriske forkyndelse.
Det skifte, der skete med Reformationen, åbnede mere for, at de pædagogiske billeder kunne være forbilleder for, hvordan man skulle leve sit liv som kristen.
I dag, 500 år efter Martin Luther, indkøber stadig flere kirker eksperimenterende og abstrakt samtidskunst, hvis billedsprog er mindre pædagogisk og mere frit. Det er hovedindtrykket af værkfortegnelsen  modernekirkekunst.dk, der går på opdagelse i dansk kirkekunst og kunsthåndværk efter 1945. Databasen rummer 3.500 værker, som findes i mere end 1.400 danske kirker, og store projekter såvel som små. Per Kirkeby, Peter Brandes, Maja Lisa Engelhardt, Arne Haugen Sørensen, Thomas Kluge, Christian Lemmerz m.fl - repræsenteret med alt fra alterbilleder over alterskranker og vævede altertæpper til krucifikser, mosaikker, relieffer og skulpturer. 
Hvis værkfortegnelsen tages som udtryk for en offentlig interesse for den nye kunst, bekræfter to af de kirker, der i Haderslev Stift har større udsmykninger, at de oplever stor interesse for fremvisninger af de berømte værker. I Nørremarkskirken har der været 80 rundvisninger i Peter Brandes' store udsmykning, siden den blev indviet i 2013. Også Hover Kirke, som bl.a. er kendt for altertavlen og det nonfigurative gule og blå loft, som billedkunstneren Mogens Jørgensen udførte i 1958, har mange rundvisninger - mellem otte og 10 årligt. 
Hvor modernekirkekunst.dk er en værkfortegnelse, får man mere historie og fortælling med i den nye bog "En åben dør som ingen kan lukke". Den undersøger med bidrag fra bl.a. Lisbeth Smedegaard Andersen, Lisbet Bonde og Hans Jørgen Frederiksen forbindelseslinjerne mellem den lutherske teologi og den nyere danske kirkekunst. Centralt står begreber som nåde, lov, evangelium, sakramenter og menighed. Skribenterne præsenterer et bredt udvalg af den fremmeste nyere kirkekunst, som tematiserer teologien, men samtidig udfordrer den. Den moderne kirkekunst er hverken belærende eller opbyggelig. Men kirken indrammer kunsten på anden vis end galleriet og museet – kirkerummet er i dialog med traditioner og en tilværelsesforståelse, som sætter grænser.
Redaktører er biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa, og forfatter og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen.


Søg i modernekirkekunst.dk:


Modernekirkekunst.dk er en digital database med omkring 20.000 billeder og informationer om dansk kirkekunst og kunsthåndværk siden 1945 i flere end 1.400 forskellige kirker i Danmark. 

Benny Grey Schuster, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, har registreret og kategoriseret værkerne og står selv bag en stor del af billederne i databasen.
Læs her om opbygningen og de forsøg, der tidligere har været gjort på at opbygge og vedligeholde en samlet oversigt over moderne kirkekunst.