Nyhedsarkiv 2017
Nyheder
Intet billede:

Ny sognepræst i Bjolderup-Uge Pastorat

Martin Holm Bangsø, 38 år, afsluttede både teologi og Pastoralseminariet i 2008, men skal først nu have sit første embede som sognepræst. Han ordineres tirsdag den 28. november i Haderslev Domkirke.

Martin Holm Bangsø

Martin Holm Bangsø havde studiejob som lærer, da han læste teologi i København. Det var han god til, og det udmøntede sig i et tilbud om job. Lærer har han været lige siden, til sidst på en produktionsskole i Ribe. Men nu vil han gerne tilbage til det, han er uddannet til:
"Ved siden af arbejdet har jeg hele tiden været prædikant i missionsforeninger over hele landet, og lysten til at blive præst er bare blevet større og større," siger han.
Valget faldt på embedet i to-sogns-pastoratet Bjolderup-Uge i Aabenraa Provsti:
"Her er jeg overbevist om, at jeg kan trives, og at menighedsrådet kan trives med mig," siger den nye sognepræst.
Martin Holm Bangsø indsættes i embedet søndag den 3. december kl. 10 i Uge Kirke og kl. 13.30 i Bjolderup Kirke. Han flytter ind i præstegården i Bjolderup sammen med sin hustru, der er psykolog, og to piger. Han siger:
"Jeg glæder mig, både til gudstjenesten, til samarbejdet og til at blive en del af sognet. Og jeg tror, den første tid bliver både spændende, uoverskuelig og travl."
Det sidste er helt sikkert. Martin Holm Bangsø går direkte fra sit nuværende arbejde til den store juletravlhed og et hold konfirmander, som han overtager fra Frederik Birkler, der er en af de præster, der har passet embedet, siden Allan Helmer Madsen i september flyttede til Langeland.
Martin Holm Bangsø ordineres i Haderslev Domkirke tirsdag den 28. november kl. 19.