Nyhedsarkiv 2017
Nyheder

Indstillede til Kristeligt Dagblads initiativpris

Demensgudstjenester, Befri gudstjenesten, Økologisk festival, Wefood, Kor på kanten og Bibelen på 45 minutter. Hele 106 kirkelige projekter har været indstillet til Kristeligt Dagblads initiativpris. 11 af dem er fra Haderslev Stift - et af dem er i finalen. Læs om alle projekterne nedenfor. Afstemningen lukker 18. september.

Nr. 8 i oversigten: Ferie for alle, Aabenraa Sogn
Ferie for alle er et diakonalt projekt i Aabenraa Sogn, hvor 100 deltagere tager på gratis ferie fem dage på en dansk efterskole, der er lejet til formålet. Målgruppen er familier, der af forskellige årsager har behov for at få hjælp til deres børns ferie. Cirka en femtedel af deltagerne er frivillige fra kirken.

Nr. 18 i oversigten: Gospelteens, Aabenraa Sogn
Gospelteens i Aabenraa Sogn er et topprofessionelt kor med ca. 50 teenagere. Koret er ledet af Torben Callesen og er også kristent fællesskab i teentrack (efter øvelserne). De deltager i lovsang med Nicolaifællesskabet i sognet, til koncerter for alle skolebørn i hele kommunen og meget mere.

Nr. 29 i oversigten: Frihed i Tro og Tale, Haderslev Stift
“Frihed i Tro og Tale” er et integrations- og religionsfrihedsprojekt., der er inspireret af bl.a. Din Tro Min Tro og de tilbagevendende debatter i medierne om forfølgelse og chikane af kristne på landets asylcentre. Initiativets grundtanke er at udvikle en enkel illustration af, hvad religionsfrihed er. Med i projektet er sogne og asylpræsterne Eva Wiwe Løbner og Birgitte Rosager Møldrup, imam Kassem Rashid og Røde Kors-lærer Marianne Quist.

Nr. 36 i oversigten: Spiseklubben for mænd, Aabenraa Sogn
Omkring 20 mænd mødes til fællesspisning hver anden onsdag aften. Maden tilberedes af frivillige fra spejderorganisationen Sct. Georgs Gilderne. Initiativet er henvendt til de mænd, der finder det mindre spændende at stå i køkkenet og lave mad til sig selv, og til dem, der har brug for at spise aftensmad i hyggeligt samvær med andre. 

Nr. 38 i oversigten: Kastanjekaffe, Aabenraa Sogn
Frivillige laver kaffe efter alle højmesser i Aabenraa Sogn, hvis der ikke er kirkefrokost. Kaffen serveres under kastanjetræet sommer såvel som vinter og skaber en meget konstruktiv atmosfære af fællesskab efter gudstjenesten.

Nr. 39 i oversigten: Nicolaifællesskabet, Aabenraa Sogn
Nicolaifællesskabet i Aabenraa Sogn er et kristent forkyndende initiativ for hele familien, hvor der er fælles lovsang en halv time og derefter program for børn, juniorer, teenagere og voksne i 45 minutter. Hver gang møder mellem 100 og 150 deltagere op, hvoraf en stor del har været kirkefremmede for bare få år siden.

Nr. 41 i oversigten: Kommunikationskursus for par, Haderslev
Hertug Hans Kirkehus’ kommunikationskursus er for ægtepar og kærestepar, der ønsker at arbejde målrettet med de udfordringer, parforholdet giver. Oplæg efterfulgt af filmsekvenser og samtaleøvelser, hvor man kun vil komme til at tale sammen med sin egen partner.

Nr. 60 i oversigten: Camino Haderslev Næs
Camino Haderslev Næs er en vandrerute på 106 km. Ruten binder de to kirker i Haderslev Domsogn sammen med de syv landsbykirker på Haderslev Næs via en rute, der vælger den skønneste vej gennem egnens landskaber. Kirkerne er naturligvis åbne for de besøgende på turen. 
Camino Haderslev Næs er også et tværkirkeligt initiativ, der har styrket turismeudviklingen og udbredelsen af kristendommen på en ny måde. Det er et initiativ, der styrker sammenholdet og samarbejdet kirkerne imellem og medvirker til, at markedsføre Sønderjyllands flotte kirker, samt bygge bro mellem folk og kirke på en nytænkende måde.

Nr. 80 i oversigten: Novellekonkurrence for unge mellem 15 og 25 år, Kolding
I en novellekonkurrence, der meget aktuelt handler om dét, som unge i dag og Martin Luther for 500 år siden har fælles: følelsen af ikke at være god nok. Flere kan i dag opleve, at de er ensomme, føler sig usynlige og oversete. På Kolding Bibliotek blev der afholdt en workshop, hvor man fik praktiske råd om, hvordan man omsætte sine ideer til skønlitteratur.
To sognepræster, der kender de unge fra konfirmationsforberedelsen, og bibliotekarene har taget kontakt med de unge.

Nr. 86 i oversigten: "Den gode skole," Aabenraa Provsti
Projektet "Den gode skole"i Aabenraa Kommune er et samarbejde mellem folkekirken og folkeskolen, som har til formål at etablere og udvikle kontakten og samarbejdet på alle områder, hvor folkeskolen og kirken har en fællesnævner. I denne bro ligger der stort potentiale, fordi folkeskolen og folkekirken indgår i en samarbejdsrelation, hvor bl.a. den brede dannelse og dannelsesopdrag vægtes, en opgave der også fremgår af folkeskolens formålsparagraf. Blandt Skole-Kirketilbuddene findes arrangementer og materialer for både elever, lærere, forældre og bestyrelser.

Nr. 91 i oversigten:  Spejdernes Lejr 2017
Den årligt tilbagevendende Spejdernes Lejr samler spejdere fra ind- og udland til en uges træf i Sønderjylland. Det er et eksempel på tværkirkeligt samarbejde med masser af frivillighed, kontakt til kommuner, fonde og erhvervsliv om sunde værdier.

Tekster gengivet fra Kristeligt Dagblad -