Nyheder
Nyhedsarkiv 2017

Nyheder 2017:

Nu bliver det jul

Julebrev fra biskoppen: "Uagtet at vi hele tiden hører om alle ulykkerne og terrorangreb på mennesker kloden rundt, så viser fornuften og virkeligheden, at der kloden rundt også er håb og fremskridt, hvor man tager fat på virkeligheden og problemerne og gør noget ved dem til gavn for de små."… Læs mere

Juleaften i fællesskab

Flere hundrede mennesker holder fælles juleaften ved arrangementer fra Vejle og Fredericia i nord til Ulkebøl i syd. … Læs mere

Gratis gravsted i Aabenraa for medlemmer af folkekirken

I takt med, at det areal, der bruges til begravelser på landets kirkegårde, bliver stadig mindre, bliver et stadig større areal lagt ud i grus og græs. Men kirkegårdene skal være smukke begravelsespladser til minde og sorg, og de skal spejle sognets historie, mener man i Aabenraa Provsti, der nu tager de penge ud af ligningen, provstiet har magt over – økonomi skal ikke ligge til grund for, hvad man vælger.
Læs mere

Stiftsdag 2018: Syng, fortæl og slå græs ...

Programmet for Stiftsdagen 2018 er næsten klar. Under overskriften 'Syng, fortæl og slå græs ...' bliver det en festdag med masser af fagligt input og med både skæve og rette vinkler på kirken. Tilmelding åbner umiddelbart efter årsskiftet.… Læs mere

Ny sognepræst i Bjolderup-Uge Pastorat

Martin Holm Bangsø, 38 år, afsluttede både teologi og Pastoralseminariet i 2008, men skal først nu have sit første embede som sognepræst. Han ordineres tirsdag den 28. november i Haderslev Domkirke.… Læs mere

Menighedsrådet i Bov blev glad for vikaren 

Solvejg Dam-Hein, 32 år, sprang til som vikar, da Bov Sogn var uden sognepræst nogle uger i sommer. Da embedet blev slået op, søgte hun og fik det, selv om hun stod umiddelbart foran at skulle på barsel. Nu er Judith Nielsen Legarth trådt ind som vikar for Solvejg Dam-Hein.   … Læs mere

Vis flere