Nyheder
Nyhedsarkiv 2017

Nyheder 2017:

Nu bliver det jul

Julebrev fra biskoppen: "Uagtet at vi hele tiden hører om alle ulykkerne og terrorangreb på mennesker kloden rundt, så viser fornuften og virkeligheden, at der kloden rundt også er håb og fremskridt, hvor man tager fat på virkeligheden og problemerne og gør noget ved dem til gavn for de små."… Læs mere

Juleaften i fællesskab

Flere hundrede mennesker holder fælles juleaften ved arrangementer fra Vejle og Fredericia i nord til Ulkebøl i syd. … Læs mere

Gratis gravsted i Aabenraa for medlemmer af folkekirken

I takt med, at det areal, der bruges til begravelser på landets kirkegårde, bliver stadig mindre, bliver et stadig større areal lagt ud i grus og græs. Men kirkegårdene skal være smukke begravelsespladser til minde og sorg, og de skal spejle sognets historie, mener man i Aabenraa Provsti, der nu tager de penge ud af ligningen, provstiet har magt over – økonomi skal ikke ligge til grund for, hvad man vælger.
Læs mere

Stiftsdag 2018: Syng, fortæl og slå græs ...

Programmet for Stiftsdagen 2018 er næsten klar. Under overskriften 'Syng, fortæl og slå græs ...' bliver det en festdag med masser af fagligt input og med både skæve og rette vinkler på kirken. Tilmelding åbner umiddelbart efter årsskiftet.… Læs mere

Diakoniudvalget indstifter diakonipris 

Stiftsudvalget for diakoni  benyttede første mødegang i det nye diakoninetværk til at indstifte en ny diakonipris. Den skal synliggøre og fremme folkekirkens diakoni i Haderslet Stift og uddeles første gang på Stiftdagen 2018. … Læs mere

'Teologi for voksne' afslutter første hold

Initiativtagerne til 'Teologi for voksne' i Haderslev Stift så rigtigt, da de i 2014 tog de første skridt til et lokalt voksenundervisnings-tilbud i teologi på højt niveau. Første hold slutter nu, samtidig med at TFV planlægger at udvide med et sommeruniversitet.… Læs mere

Landsindsamling: "Alle er noget værd

Det går ikke den rigtige vej, når antallet af unge hjemløse er fordoblet, uligheden stiger, og flere beder om mad på varmestuerne, slår Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, fast forud for landsindsamlingen 26. november.… Læs mere

Vis flere