Nyhedsarkiv 2016
Nyheder

Kampvalg i tre sogne i Haderslev Stift

Langt hovedparten af pladserne i de 148 menighedsråd i Haderslev Stift er nu på plads. Endnu flere følger den 8. november, datoen for selve valghandlingen. Tilbage er fire menighedsråd, som ikke har kunnet stille nok kandidater.  

Selv om der stadig er en god uges tid til selve valghandlingen den 8. november, er de første  menighedsråd allerede på plads.
Det ligger nemlig nu klart, at hvor der var kampvalg til ni menighedsråd i 2012, er der kun tre kampvalg i 2016.
Desuden mangler fire menighedsråd kandidater.
De tre menighedsråd, der skal være valg til, er Svenstrup i Sønderborg Provsti, Vamdrup i Kolding Provsti og Aabenraa Sogn i Aabenraa Provsti. Sidstnævnte sted er der hele fire lister. I Vamdrup og Svenstrup er der kun to lister hvert sted.
Også  Rise i Aabenraa Provsti var længe på vej med et kampvalg. På orienterings- og opstillingsmødet i september fandt flere kirkelige fraktioner  sammen om en fælles liste. 14 dage senere og inden for tidsfristen blev der indleveret en liste mere. Den var dog behæftet med fejl, og da de ikke blev rettet inden for tidsrammen, bortfaldt liste nr. 2 og dermed valget i Rise. 

Ud over antallet af kampvalg er menighedsrådsvalget i Haderslev Stift karakteriseret ved, at fire menighedsråd ikke har kunnet stille nok kandidater. Det er:

  • Rårup-Skjold i Hedensted Provsti – skal have 8 medlemmer, kun 4 opstillet inden for tidsfristen. Mangler 3 fra Rårup Sogn og 1 fra Skjold Sogn.
  • Halk-Grarup i Haderslev Domprovsti – skal have 10 medlemmer, mangler deraf de 3: 2 fra Halk Sogn og 1 fra Grarup Sogn.
  • Lejrskov-Jordrup i Kolding Provsti – skal have 9 medlemmer, man mangler kun 1 medlem fra Jordrup Sogn.
  • Nybøl Sogn i Sønderborg Provsti – skal have 6 medlemmer, man mangler 1.

Biskoppen tager stilling til, om der skal være udfyldningsvalg i de pågældende sogne, eller om menighedsrådene kan køre med det antal kandidater, der er på listerne.

I morgen er sidste frist for sognebåndsløsere for at flytte retten til at stemme.
1. november er sidste frist for at aflevere særlig stedfortræderliste i de sogne, hvor der er aftalevalg. Stedfortræderlister, der afleveres til valgbestyrelsen nu, har forrang for eventuelle stedfortræderlister, der er indgivet tidligere i processen. 
8. november er der valg.