Nyhedsarkiv 2016
Nyheder

Nyt projekt i Jelling udlægger centrale danske værdier for asylansøgere 

De to asylpræster i Haderslev Stift har sammen med imam Kassem Rachid, Flensborg, og Dansk Røde Kors i Jelling udviklet et nyt projekt, der skal bringe samtalen om centrale danske værdier som religionsfrihed og forholdet mellem lov og religion i Danmark ind på asylcentrene. 

Kan muslimer gifte sig med kristne? Hvorfor går man i kirke om søndagen?  Skal kristne piger også have tørklæde på? Hvad er nadver? Hvorfor kan kvinder være præster, når der ingen kvindelige profeter har været? Og hvorfor kommer der ikke så mange kristne til gudstjeneste, når den kun finder sted en gang om ugen, mens muslimer beder fem gange om dagen og kommer mere i moskeen?
Der var stor nysgerrighed og en skønsom blanding af lavpraktiske og relativt avancerede spørgsmål, da ordet blev givet frit til de knap 20 deltagere i mødet om "Frihed i tro og tale" 30. november på Asylcenter Jelling. "Frihed i tro og tale" er et pilotprojekt, som Haderslev Stifts to asylpræster, Birgitte Møldrup og Eva Løbner, har udviklet og lige nu er ved at test-køre sammen med imam Kassem Rachid, Flensborg/Aabenraa, og en medarbejder på Asylcenter Jelling.
Tanken er at få samtalen om ytrings- og religionsfrihed og forholdet mellem lov og religion i Danmark i gang parallelt med, at asylansøgerne lærer sprog og en masse praktiske ting om det land, de søger asyl i.
Projektet er faktuelt, religionsneutralt og ikke-forkyndende, og der orienteres både om islam og om kristendom.
Fase 1 har kørt første gang. Det var ren orientering, dvs. envejs-kommunikation fra præsterne og imamen til asylansøgerne om religions- og ytringsfrihed.
Fase 2 - denne onsdag formiddag - består af gentagen information og dernæst dialog - her må man stille spørgsmål.
Fase 3 - som ventes at finde sted i januar - vil bestå af en bustur, hvor deltagerne kommer ud og ser en dansk kirke og en dansk moské.
Deltagerne lytter intenst. Sproget er dansk, som nogle forstår, men der skal også tolkes til farsi og arabisk, og spørgsmål og svar skal passere mange mennesker. 
Derfor går præsterne og imamen langsomt frem, og begreberne bliver tolket, forklaret, diskuteret og vendt og drejet. 
"Men det er godt, fordi vi hører noget om tro fra begge sider og får ting at vide, som vi ikke har fået noget at vide om før - også om islam," siger en deltager med både forbløffelse og anerkendelse i stemmen.
"Det er et system, der er meget anderledes end vores," kommenterer en  anden, der forstår projektet som "viden og accept".
"Det er mit indtryk, at samtalen om religion falder på et tørt sted," konkluderer Birgitte Møldrup efter mødet. 

Imamen med en salmebog.

Bøgerne vises frem.

Bøgerne studeres.