Nyhedsarkiv 2016
Nyheder

Kirken og skolen er på ny kurs

Konfirmationsforberedelsen har det fortsat fint. Også efter at skolereformen er blevet indfaset.

Det er ifølge kirkeminister Mette Bock konklusionen i en undersøgelse af vilkårene for forberedelsen til konfirmation rundt om i landets skoler og kirker.
Der var ellers stor bekymring for, at reformen ville presse forberedelsen ud af skoletiden, men undersøgelsen viser, at sådan er det ikke gået, hedder det i en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet.
Eftermiddagstimer med præsten til konfirmationsforberedelse mellem kl. 14 og 16 er ganske vist  blevet et langt mere normalt undervisningstidspunkt for de vordende konfirmander i landets folkeskoler i stedet for de traditionelle morgentimer.
Og det sker nu også oftere, at konfirmationsforberedelsen placeres som hele eller halve dage samt i undervisning efter normal skoletid. Til gengæld er der ingen tegn på, at fridage eller weekender oftere anvendes til konfirmationsforberedelse.

"Langt de fleste steder finder man fine løsninger alt efter de lokale forhold. Og der er jo stor forskel på lokale præster og skolers ønsker," siger Mette Bock.
Undersøgelsen fra FUV, Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter, er udført af vidensmedarbejderne Steen Marqvard Rasmussen og Kirsten Donskov Felter. Undersøgelsen er den anden ud af tre planlagte, der nøje skal følge udviklingen i forholdet mellem skole og konfirmationsforberedelsen efter skolereformen.

Efter et år med skolereformen viser ”Skolereformens konsekvenser for folkekirkens konfirmationsforberedelse og børnekonfirmandundervisning”, at der er sket en halvering i de traditionelle undervisningstimer mellem kl. 8 og 10 om morgenen, mens der til gengæld er sket mere end en fordobling i antallet af lektioner om eftermiddagen mellem kl. 14 og 16.

Mange kommuner deltager i et rammeforsøg med placering af konfirmationsforberedelse i tid afsat til understøttende undervisning i op til to timer om ugen. For de skoler, som deltager i rammeforsøget, forkortes den samlede undervisningstid på 7. eller 8. klassetrin. Rammeforsøget skal endeligt evalueres efter skoleåret 2017/18.

Se FUVs nye rapport her.