Nyhedsarkiv 2016
Nyheder

Kom godt fra start

Et nyt værktøj, der er udviklet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og de 10 stifter, skal hjælpe de nye i menighedsrådene godt fra start.

www.godtfrastart.dk/ - det er den nye "garderobe" for de hundredvis af nye menighedsrådsmedlemmer, der i løbet af november får brug for at blive godt klædt på til arbejdet i de nye menighedsråd.
Siden er et digitalt værktøj, der bl.a. skal bistå de nye rådsmedlemmer med at orientere sig om menighedsrådets rolle og opgaver, økonomi, kirkeliv og samarbejde.
Siden er også et af flere initiativer i retning af at imødekomme den kritik, der igennem de seneste år har lydt om, at arbejdet i menighedsrådet er for bureaukratisk, for administrativt og for svært at forstå. Det har således været et bærende princip for udviklingen af siden, at den skulle være til at forstå – også for de nye i sammenhængen.

På den nye side kan man foruden videoer og enkelte tekster prøve sig selv og sin viden af via quizzer. Siden rummer desuden en introduktion til Den Digitale Arbejdsplads (DAP), som er det centrale sted for oplysning om nyheder, vejledninger, love og regler for folkekirken.

Informationerne på godtfrastart-siden bliver lagt ud i etaper. Der bliver lagt blødt ud med noget om menighedsrådets rolle, struktur og fordeling af opgaver. Derefter udbygges siden løbende med oplysninger om bl.a. formelle krav til menighedsrådets rolle som arbejdsgiver og den økonomi, som rådene også skal forvalte.

De nyvalgte menighedsrådsmedlemmer får selv adgang til DAP'en 20 dage efter den officielle valgdag for menighedsrådsvalget - den 8. november.