Nyhedsarkiv 2015
Nyheder

Fokus på teologisk samtale og inspiration 

Kollokvier og et seminar sætter i 2016 fokus på gudstjenester og prædikener - og lægmandsgudstjenester.

Op til reformationsjubilæet i 2017 indbyder biskop Marianne Christiansen Haderslev Stifts præster til en række såkaldte kollokvier, dvs. teologiske oplæg med efterfølgende samtale. En indbydelse er netop gået ud til stiftets præster.

Der sættes i forårets to oplæg fokus på gudstjenesten. Først vil sognepræst Jørgen Demant den 20. januar give et oplæg om ”En gudstjeneste – flere gudstjenestesyn”, hvor han vil skitsere forskellige tilgange til gudstjenesten historisk og aktuelt: det teologiske, det æstetiske og det kommunikative blik på gudstjenesten.

Dernæst vil der den 7. april blive sat fokus på Luthers gudstjenestesyn i et nyere perspektiv. Det sker, når lektor på Aarhus Universitet Bo Kristian Holm under titlen: ”Den rene gave” lægger op til samtale om den lutherske gudstjeneste. Begge oplæg finder sted i Hammelev Sognegård.

Endelig vil teologisk konsulent Marianne Gaarden og Marlene Ringgaard Lorensen den 6. oktober 2016 holde en gudstjeneste om gudstjenesten som det tredje rum. Ud fra empiriske undersøgelser har de skrevet om, hvad det er, der er det vigtige, når forkyndelsen lyder, og hvad det er menigheden, hører forkyndt i en prædiken. At der således skabes et tredje rum i gudstjenesten mellem forkyndelsen og tilhøreren. Denne dag foregår i Haderslev i den Gamle Latinskole.

Teologisk salon
I februar afholdes der igen teologisk salon i bispegården. Denne gang er det sognepræst Iben Munksgaard Davids fra Kolding, der lægger op til en samtale om begravelsen som en gudstjeneste med et særligt anliggende. Det finder sted den 11. februar.

Fyraftensmøde om lægmandsgudstjenester 
Et ekstra arrangement henvender sig både til lægfolk, til menighedsrådsmedlemmer og præster. Det er, når den færøske præst Jákup Reinart Hansen ved et fyraftensmøde i Den gamle Latinskole i Haderslev den 26. januar kl. 17.00 til 19.30 fortæller, hvordan man gør på Færøerne, når der er for mange kirker til, at alle har en præst til rådighed ved alle gudstjenester. Derfor har man dér en mere udbredt tradition for, at lægfolk kan lede den lokale gudstjeneste og også stå for lægmandsprædikener, så der alligevel kan holdes gudstjeneste i kirkerne.

Tilmelding via de enkelte datoer i kalenderen.

Bent Andreasen, teologisk konsulent