Nyhedsarkiv 2015
Nyheder

Remtræk, tal og farvel til et medlem

Stiftsrådet har to budgetter på sit sidste møde i 2015. 2016-tallene skal revideres i mindre detaljer, 2017-budgettet er på dagsordenen for første gang.


Stiftsrådet har i det sidste år øget sit fokus markant på, hvordan man sikrer det bedste kendskab og ”remtræk” fra niveau til niveau i den kirkelige organisation i Haderslev Stift. Det kom i høj grad til udtryk på det såkaldte fællesmøde mellem repræsentanter for stiftsråd, provstiudvalg og stiftsudvalg i september (læs her), og det kommer igen til udtryk på stiftsrådsmødet tirsdag den 8. december. På dagsorden er både en drøftelse af et revideret budget for stiftsbidraget 2016 og en foreløbig drøftelse af budget 2017. Det sidste er tidligere, end det plejer at være, og det skyldes bl.a., at stiftsrådet gerne vil have stiftsudvalgenes aktiviteter ud i provstierne. Ikke til en formel høring, men til dialog, drøftelse og deling af viden. Øget aktivitetsniveau

Generelt er der mange tal på stiftsrådets decembermøde. I budget 2016 skal stiftsrådet tage stilling til flere ansøgninger fra udvalg, der gerne vil øge deres aktivitetsniveau. Det kommer bl.a. til udtryk i et ønske om en inspirationsdag om kirkens møde med ny spiritualitet, et ønske om to studiedage i regi af det religionspædagogiske udvalg og et ønske om en konference for de af stiftets præster, der underviser udviklingshæmmede konfirmander
Både 2016- og 2017-budgettet indeholder desuden forskellige puljer til supervision, konventer og stiftsrådets to fokusområder: diakoni og mødet med migranter.

Tema: Dåbstal

En egentlig temadrøftelse venter også stiftsrådet. Den handler om det faldende dåbstal. Stiftsrådets formand, Karen Sundbøll, mener at det skal  være et emne ”i konstant fokus og udvikling”, som hun siger. 
Et udfald på debatten kunne være, at man sætter gang i en egentlig analyse:
”Vi kan se på Haderslev Stift i forhold til andre regioner i landet, og vi kan se på provstiniveau og helt ned på specifikke steder: Er der særlige udfordringer, og hvor skal stiftet gøre noget særligt, for at den brede befolkning  oplever folkekirken som et naturligt sted at komme? Det er noget, vi til stadighed bliver nødt til at overveje og reflektere over. Det er centralt i folkekirken og har både kirkelig og økonomisk betydning.”

Farvel til Arffmann

Stiftsrådet skal desuden sige farvel til et medlem. Provst Leif Arffmann tilkendegav allerede, da han trådte ind for to år siden, at han kun ville være med i to år. Det betyder, at han nu træder ud og har sit sidste møde i stiftsrådet i december - og at provst Anne Margrethe Hvas fra Sønderborg træder ind og har sit første møde i februar 2016.