Nyhedsarkiv 2015
Nyheder
Intet billede:

Studietur til Halle

23.-26. oktober 2015 - rapport fra studieturen til Halle. Repræsentanter fra alle stiftets provstier deltog.


Første dags aften bytur i Halle med en guide, der mest af alt mindede om en gymnasielærer fra DDR-tiden.  

2. dag: Rundvisning på Frankcenske Stiftelse, hvor der efter morgenandagten blev fortalt om kirkens situation i det tidligere DDR: 12% i byerne er medlem af et kirkesamfund,  25% på landet. Ca. 2% er katolske. Resten er "normale". Mange har aldrig aktivt meldt sig ud. Begravelsen er dog stadig et spørgsmål for mange. 50% uden ritual for konfirmation. Derfor har man oprettet et tilbud kaldet Lebewendefeier. 

Frankeske Stiftelse
Her virkeliggjorde August Hermann Francke (1663-1727) sine pædagogiske og diakonale reformer. Generationernes Hus: børn (børnehave, skole, gymnasium) - familier - ældre. Seminarium idet Francke fandt det vigtigt med veluddannede personer til at videreuddanne børnene. Det andet aspekt er det diakonale. Vi beså ældreafdeling og børnehave. Endvidere raritetskabinettet, som meget godt viser Franckes sans for erfaringsnær pædagogik. Endvidere så vi det formidable bibliotek.

Siden Francke har stiftelsen været præget af økumenisk og global tankegang. Derfor familier fra hele Europa. Studentermedhjælpere også siden Francke.

Stiftelsen benyttes af universitetet Halle-Wittenberg til uddannelse.  Fra begyndelsen har stiftelsen været kristeligt funderet, men kirkeligt uafhængig.

Hvis DDR havde holdt to år længere, var stiftelsen faldet sammen.

3. dag: samtale i Marktkirche efter gudstjenesten
Samarbejde mellem kirker og menigheder. Høstgudstjenester med mange deltagere.

Økumenisk samarbejde om det nævnte tilbud til unge. Lebenswendefeier sammen med katolikker. Første gang næste forår. Vil det ødelægge konfirmationen? Skal genetablere kontakt til kirkefremmede. Mange forskellige tilbud.

Økonomi: kirkeskat+indsamling+gl. aftale med länderne+ligning mellem alle landeskirkerne. Men man er "stenrige" på grund af de mange bygninger, der skal passes.

På landet stort tilhørsforhold til kirkebygningen. Derfor har man flere steder kunnet oprette kirkebevaringsforeninger, hvor ikke-kristne hjælper til med at bevare ”deres” lokale kirke som lokalt kulturcenter.

Marktmenigheden
Største menighed i Halle - voksende. Pga studenter. Meget musik. Åben hele ugen. Frivillige i treholdsskift. Luther prædiket her. Händel øvet. Bach indviet orglet. 

Marthahausstiftelsen
Har eksisteret i 125 år. I Halle var formålet at opdrage piger. Senere kom hotellet til. Mellem 1929-35 ingen arkiver, hvorfor aktiviteterne i dette tidsrum nærmest er ukendte. Arbejdet blev genoptaget efter Tysklands genforening. Det er vigtigt ikke at blive en diakonal koncern, men et regionalt tilbud. Marthahaus har 76 plejekrævende beboere, beskyttede boliger og et hotel.

 

Rapport v. Lars-Peter Melchiorsen