Aktuelt
Nyheder

Mariadøtrene lukker klosterfællesskab i Danmark

Næsten 50 år er gået, siden en dansk kvinde senest trådte ind i Mariadøtrene, Danmarks eneste evangelisk-lutherske klosterfællesskab. Derfor er den idylliske ejendom i Kollund nu sat til salg, og de tre tilbageværende søstre flytter til Vallby i Sverige, hvor klosterfællesskabet er i vækst.

På den ene side en trist beslutning efter mange år med liv og venskaber i Sønderjylland – på den anden side ”allermest en frihed og tryghed, fordi Herren nu viser, at vi skal gå videre. I Herrens værk er dette ikke en afslutning, men et videre.”

Med disse ord i et brev fra Mariadøtrene i Kollund til biskop Marianne Christiansen varslede søster Magdalene, søster Anna og søster Bodil i Kollund i det tidlige forår, at de nu forlader Kollund og på flere måder flytter hjem. Dels er de tre kvinder alle svensk fødte, dels flytter de til Vallby lidt nordvest for Stockholm, hvor ”Mariadøtrene af Den Evangeliske Mariavej i Sverige og Danmark”, som er klosterfællesskabets navn, har hjemme – hjertepunktet, kalder søstrene det.
”Vi har levet mange år her, har mange venskaber her og har mødt meget omsorg. Men det er næsten 50 år siden, en dansk kvinde senest gik ind i Mariadøtrene. I Sverige oplever Mariadøtrene derimod vækst. Derfor rejser vi tilbage til Sverige – der er brug for os,” siger søster Magdalena. 

Søstre og medsøstre

Selv om det er så lang tid siden, en dansk kvinde trådte ind i klosterfællesskabet, har de tre søstre i Kollund mange relationer. Blandt andet har de danske medsøstre. En søster har sagt ”ja” til Gud og klosterlivet og bærer som tegn herpå en guldring og den blå klosterdragt. En medsøster har et borgerligt liv, bor uden for Mariagården og går i almindeligt tøj. 
Lene Vinkel, medlem af menighedsrådet i Simon Peters Kirke i Kolding, er medsøster. Hun er omdrejningspunktet for en tæt relation mellem den store bykirke i Koldings nordlige udkant og det lille klosterfællesskab ved Danmarks sydlige grænse. Menigheden og Mariadøtrene har besøgt hinanden flere gange. 
Lene Vinkel lærte Mariadøtrene at kende, da hun begyndte at interessere sig for pilgrimsvandring og retræter. Efter at være kommet på Mariagården i Kollund i Sønderjylland i to år, tog hun til Vallby. Det blev hendes livs rejse, som hun fortæller i Kristeligt Dagblad:
”Jeg øver mig på det ”blå” liv, som handler om at overgive hver livssituation til Guds vejledning – og være lydhør. For Kristus-livet skal vokse med inspiration fra Moder Maria, og jeg ønsker at leve et forsoningens liv og møde min omverden og medmennesker med ydmyghed, åbenhed og tolerance. Her er fællesskabet med de andre søstre og medsøstre i Mariagården essentielt.”

"En kendt og elsket del af menigheden"

På Mariagården har Mariadøtrene deres egen lille kirkesal, men søstrene har også en tæt relation til Kollund Kirke i Bov Sogn. Her er søstrene ofte kommet, og Marius Nørgaard, formand for menighedsrådet i Bov, er ked af, at søstrene forlader Kollund:
"De har alene ved deres måde at være til stede på været en kendt og elsket del af menigheden. De er kendte i byen, og de kender mange. De har haft et godt forhold til deres naboer - det er nok ingen underdrivelse at sige, at man har været begejstret for naboskabet, og der ingen tvivl om, at vi vil savne dem i fremtiden."

Mariadøtrene deltog på landemodet i Haderslev Stift, september 2016. Foto: Haderslev Stift

Søster Bodil (tv) og søster Anna fortæller om Mariadøtrene under et besøg af de lokale sogne på Mariagården i Kollund. Foto: Marius Nørgaard, Bov

Hovedparten af det lille søsterfællesskabs bygninger på ejendommen i Kollund. I forgrunden den tidligere gendarmbolig. Foto: Marius Nørgaard, Bov

I øvrigt foretrækker kvinderne besøg på Mariagården frem for at gå på besøg – det er en del af missionen, at de har et åbent hjem, hvor de bærer budskabet fra Herren frem i hverdagens almindelige gøremål, hvor intet bliver gjort i hast, og hvor der hverken findes mobiltelefoner eller internet.

Besøgende kvinder på retræte har kunnet overnatte, både mænd og kvinder er kommet i dagtimerne til andagt, bøn, samtale og stilhed. 

Med Maria i fokus

Klosterfællesskabet blev grundlagt af Paulina Mariadotter, der som lærer på et kristent-diakonalt skolehjem for unge kvinder fra svære kår oplevede at blive kaldet til et klosterliv. 
Hun fik også det kald, at hun skulle gå gennem Sverige og Danmark til Tyskland – ”at gå til et ødelagt land uden at gå ind i nogen bestemt materiel arbejdsopgave,” fortælles det i ”Herrens redskab”, Mariadøtrenes egen bog om den evangeliske vej med Maria i fokus.
I København mødte hun en dansk kvinde, der oplevede kaldet gennem Paulina Mariadotter, og sammen begyndte de turen mod Tyskland. Da de kom til Kollund – ”det var efterår og overskyet”, som det hedder i bogen - brød solen frem.
Det så de to kvinder som Guds tegn. Kollund blev klosterfællesskabets nye danske hjemsted, de første år i et lejet hus, siden 1947 på den matrikel, de nu sælger.
Mariadøtrene nåede også til Tyskland og fik i Trier afgørende impulser via mødet med den katolske Maria-fromhed.
Det evangelisk-lutherske klosterfællesskab har tidligere været etableret også i Finland, men vil fremover kun være til stede i Sverige.


Mariadøtrene - fakta:

Mariadøtrene er en evangelisk bevægelse, hvor kvinder kan leve et klosterliv midt i samfundet. Søstrene i de blå ordensdragter har aflagt et livslangt løfte og bærer som tegn herpå en guldring og blå klosterdragt. De bor på Mariagårdene i Kollund og i Vallby nord for Stockholm. De lever et enkelt liv i kyskhed, lydighed og åbenhed med vægt på tidebøn, kærlighed og samtaler.

I Kollund har der været flere end 20 søstre, da de var flest – nu er flertallet på Mariagården i Vallby i Sverige- hjertepunktet, som søster Magdalene, søster Anna og søster Bodil kalder det.
I Sverige er der flere evangeliske klosterfællesskaber – i Danmark kun det ene.

Hvis det er ro, man søger, er Mariagården et af de mest stille steder, man kan gå hen.

Information, artiklen "Dette er ikke en historie om ulykkelig kærlighed", januar 2014