Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder
Vonsild Kirke - gulkalket med rødt tag

Vonsild Kirke søger graver (genopslag)

Ansøgningsfrist: 16. marts 2023.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. marts 2023 eller hurtigst muligt derefter. 

Menighedsrådet søger en graver, der vil være med til at skabe en spændende, smuk og grøn kirkegård. Du er selvstændig, struktureret og med lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsrådet og det øvrige personale. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor vi lytter, griner, samtaler og er fælles om at være stolte af vores kirke og områderne omkring vores kirke, sognehus og præstegård.  Vi glæder os til at møde dig og høre, hvordan du kan bidrage til kirkegården og de grønne områders forsatte udvikling.

Forventninger til vores graver:

 • har overblik og kan fordele opgaver
 • er god til at møde mennesker i livets forskellige faser
 • er kreativ og kvalitetsbevidst
 • kan arbejde konstruktivt sammen med kollegaer, præster og menighedsråd
 • ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan anvende IT. Vi anvender BRANDSOFT - kendskab hertil er en fordel.

Vi kan tilbyde en alsidig arbejdsplads, med fokus på faglighed, trivsel og nødvendig uddannelse. Vi lægger stor vægt på dine personlige kompetencer og erfaringer fra det grønne område vil være en fordel.

Graveren varetager bl.a. følgende opgaver:

 • kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • praktisk kirketjeneste ved kirkelige handlinger og enkelte gudstjenester henover året
 • vedligeholdelse vedrørende have, gårdsplads m.m. i tilknytning til præsteboligen
 • ansvarlig for opgavefordeling i samarbejde med gravermedhjælperen
 • bistå menighedsrådet ved udarbejdelser af projekter


Ansættelse sker ved Vonsild Sogns menighedsråd, Vonsildvej 47-49, 6000 Kolding

Oplysninger om sognet findes på www.sogn.dk/Vonsild - klik her for at læse  mere.

Stillingsbeskrivelse og yderligere om stillingen kan fås ved formand Eva Jespersen, telefon: 26116306 eller kontaktperson/sognepræst Bitten Weile, telefon: 30569022

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk ved at klikke her.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Skulle du ikke allerede have gennemført den obligatoriske uddannelse som graver, er det en betingelse, at den gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.992,00 kr. – 365.236,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.992,00 kr.

Ansøgere med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.152,00kr. – 380.143,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 310.464,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner(

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7940fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 6. februar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted: torsdag den 9. februar 2023.  

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.