Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder
Vester Nebel Kirke - hvidkalket med rødt tag

Vester Nebel Kirke søger graver

Ansøgningsfrist: 5. februar 2023.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Stillingen som graver ved  Vester Nebel kirke er ledig til besættelse pr. 1 marts 2023  eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren har følgende opgaver:

 • Skal varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Gøre kirketjeneste ved gudstjenster og kirkelige handlinger
 • Rengøring og andre forefaldende opgaver i sognehuset.
 • Nyt sognehuse er ved at blive bygget og forventes færdigt Ultimo 2023. Og her vil du indgå som en naturlig del af vores byggeudvalg.

 

Vester Nebel Sogn har ca. 2.200 indbyggere, så der er 5 ansatte i sognet.  Sognet er kendetegnet ved at være i konstant udvikling, med nybyggeri og mange nye tilflyttere. Vi har et rigt foreningsliv, skole,børnehave og dagplejere. I takt med udviklingen er der flere og flere aktiviteter i kirken, ud over de almindelige kirkelige handlinger, bl.a. babysalmesang, børnekor, aftensang, koncerter osv.

Vester Nebel Kirke er en tidstypisk landsbykirke fra ca. 1100 tallet og har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • har gode samarbejdsevner
 • har grønne fingre, samt gå op i at kirkegården er pæn og præsentabel.
 • kan lide at færdes i og omkring kirken
 • kendskab til IT
 • ledelseserfaring er ikke et must men vil anses som værende et plus.

   

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Vester Nebel Sogns Menighedsråd beliggende Koldingvej 45C, Vester Nebel, 6040 Egtved.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk ved at klikke her.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1,.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2, Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Mette Ladegaard Husted på telefonnummer 52159535/mail 7939fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Mette Ladegaard Husted på mail til 7939fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. februar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7 eller efter aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Læs om Vester Nebel Sogn ved at klikke her på sogn.dk