Ledige stillinger
Nyheder

Varnæs Kirke søger gravermedhjælper

Ansøgningsfrist: 16. juni 2021.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

En stilling som gravermedhjælper ved Varnæs Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. august 2021.

Stillingen er på 32 timer gennemsnitligt pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde. Arbejdstiden tilrettelægges med overvejende vægt på sæsonen fra marts til november.

Vi forventer, at du:

  • har erfaringer fra det grønne område
  • har en fleksibel tilgang til arbejdet – herunder arbejdstiden
  • er indstillet på funktion som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Har en god fysik og ikke er bange for at tage fat.

Varnæs Sogn har omkring 1.300 indbyggere, 4 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved et nært samarbejde mellem ansatte og menighedsrådet

 Vi kan tilbyde:   

  • Gode fleksible arbejdsforhold
  • Mange forskellige opgaver
  • Muligheder for efteruddannelse

 

Ansættelse sker ved Varnæs Sogns Menighedsråd beliggende Varnæs Kirkevej 20, Varnæs, 6200 Aabenraa.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør kr. 256.578,82 (trin 1) og kr. 263.742,73 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Dorthe Bech på telefonnummer 40 43 02 46/mail 9021@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Dorte Bech, Søndermarksvej 36, Varnæs, 6200 Aabenraa eller på mail til 9021@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. juni 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 24. juni.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Læs mere om Varnæs Kirke på sogn.dk