Ledige stillinger
Nyheder
Trinitatis kirke

Trinitatis Kirke søger sognepræst

Ansøgningsfrist: 23. maj 2022


En stilling som overenskomstansat sognepræst i Trinitatis Pastorat i Haderslev Stift er ledig pr.  1. september 2022

Stillingen vil efter ca. to år kunne omdannes til en tjenestemandsstilling

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Øster Voldgade 12, 7000 Fredericia. Boligbidraget for boligen er pt. 5.173,98 kr. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive ny vurderet.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100  Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: kmhad@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Ansøgningen kan ligeledes sendes som sikker post fra www.borger.dk.

 

Læs mere om Trinitatis Sogn på sogn.dk