Ledige stillinger
Nyheder

Trinitatis Kirke, Fredericia søger kirke- og kulturmedarbejder

Ansøgningsfrist: 15. juni 2021.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder til en stilling, som er normeret til 28 timer pr. uge.

Trinitatis Kirke er beliggende i et midtby sogn med godt 5000 folkekirke medlemmer og kendetegnet ved mange aktiviteter. Vi søger en fleksibel medarbejder, som i samarbejde med vores 2 kirketjenere, 3 præster, 2 organister og den anden kirke- og kulturmedarbejdere vil være med til at skabe et godt team.

I jobbet skal du varetage følgende opgaver:

  • Være daglig koordinator for husets arbejdsopgaver og de frivillige, IT, hjemmeside og kirkens synlighed på de sociale medier og andre platforme.
  • Desuden medvirke ved babysalmesang, børne- og familiearbejde og herunder børnehaver, minikonfirmander, konfirmander og familiegudstjenester, samt sekretæropgaver for menighedsråd og kirkekontor.

Vi ønsker en person:

  • der er fortrolig med og har interesse for kirkens liv og vækst,
  • der er ansvarlig, initiativrig, kreativ og åben for nye udfordringer og
  • kan arbejde selvstændigt såvel som i team
  • har undervisningserfaring
  • er fortrolig med brugen af IT-værktøjer

Vi tilbyder:

  • et udfordrende og selvstændigt job i et sogn i god udvikling
  • en levende arbejdsplads med et godt samarbejde og et åbent miljø

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som  sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236 – 385.888 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799 – 436.854 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 889 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (28/37). 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Ved ansættelse vil der blive indhentet Børneattest.

 

Læs om Trinitatis sogn på sogn.dk