Ledige stillinger
Nyheder

Trinitatis Kirke søger kirketjener

Ansøgningsfrist: 1. februar 2022.


Menighedsrådet skriver i stillingsforslaget:

Stillingen er normeret til 24 timer pr. uge inkl. afløsning ved ferie og sygdom.

Trinitatis Kirke er beliggende i et midtby sogn med godt 5000 folkekirke medlemmer og kendetegnet ved mange aktiviteter. Vi søger en fleksibel kirketjener, som i samarbejde med vores kirketjener, 3 præster, 2 organister og 1 kirke- og kulturmedarbejdere vil være med til at skabe et godt team.

Opgaverne som deltids kirketjener er mange og forskellige. Du skal klargøre kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger. Arbejdet indebærer også rengøring af kirken samt at sognegårdens lokaler holdes ryddelige. Der skal foretages opstilling til møder, laves kaffe og dækkes borde mm. Arbejdstiden kan både ligge om  dagen, i weekenderne og om aftenen.

Den daglige fordeling af tjenestepligterne aftales mellem de to kirketjenere.

Vi forventer at du er

  • Serviceminded, imødekommende og har situationsfornemmelse
  • At du er åben og har interesse i forhold til at indgå i det kirkelige arbejde
  • Samarbejdsvillig, så du i samarbejde med den anden kirketjener kan tilrettelægge din arbejdsdag
  • Proper med sans for rengøring af kirkelige effekter
  • Praktisk anlagt, så du kan håndtere bl.a. AV-udstyr
  • Holdspiller, som kan samarbejde til alle sider, også med de mange frivillige
  • Loyal, social og med et godt humør samt trives med mennesker i alle aldersgrupper
  • Sprogligt velfunderet, taler og skriver et klart og forståeligt dansk

Vi tilbyder

  • En spændende arbejdsplads
  • Et dynamisk arbejdsmiljø med et godt samarbejde med kollegaer og frivillige

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Hvis du ikke allerede har den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, er det en betingelse, at du gennemfører den indenfor to år efter din ansættelse.

Årslønnen aftales/forhandles inden for intervallet 277.498 til 357.827 kroner (nutidskroner). Fikspunktet er 277.498 kroner (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.187 kroner (nutidskroner).

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere rammer

Ansættelsen har 3 måneders prøvetid; der indhentes Børneattest og referencer fra tidligere arbejdspladser.

 

Læs mere om Trinitatis Sogn på sogn.dk