Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder

Tandslet Kirke søger graver

Ansøgningsfrist: 24. juli 2024

Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Vi søger en graver som er engageret, kan arbejde selvstændigt, møde mennesker både i glæde og sorg, er imødekommende med empati og loyal, som kan se sig i stillingen som graver ved Tandslet kirke, Tandslet sogn som er ledig pr 1. august eller snarest derefter.

Der er ansat en gravermedhjælper, som du har et tæt samarbejde med samt arbejdstilrettelæggelsen for.

Stillingen er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, begravelser/bisættelser m.m.
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger og søndagens gudstjenester
 • Kirkegårdsadministration, herunder protokolføring, udfærdigelse af pasningsaftaler og gravstedsbreve.
 • rengøring af kirken
 • Arealer ved præstegården

 

Tandslet Sogn har 1.050 antal indbyggere, 2 ansatte på kirkegården. Sognet er kendetegnet ved at være et lille hyggeligt landsogn.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • Har interesse/erfaring fra arbejde på det grønne område
 • Har et godt overblik – også i pressede situationer
 • Selv kan planlægge arbejdet og din arbejdstid
 • Er struktureret
 • Er fortrolig med administrative opgaver
 • Er fortrolig med IT. Kendskab til Brandsoft er en fordel

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Palle Maaløe på telefonnummer 36200856/mail 8995fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Palle Maaløe på mail til 8995fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. juli 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 31.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Tandslet Sogns Menighedsråd beliggende Gammel Skolevej 2, Tandslet, 6470 Sydals.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

For ansøgere uden gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 330.381,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 330.381,00 kr. (nutidskroner).

For ansøgere med uddannelse som gartner eller højere sker indplacering i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 321.916,00 kr. – 410.442,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 338.012,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.192,92 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Kørekort:

TM Traktor og motorredskab