Ledige stillinger
Nyheder

Seest Kirke søger gravermedhjælper

Ansøgningsfrist: 26. januar 2020


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Stillingen som gravermedhjælper ved Seest kirke, Seest sogn er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Stillingen som gravermedhjælper er på 33 timer pr. uge med hjemsendelse uden løn i januar og februar måned. I grandækningsperioden, som strækker sig over 2 måneder i en periode fra ca. medio oktober til medio december, er stillingen på 37 timer pr. uge. Aflønning sker på timebasis.

Seest sogn er et sogn i Kolding med ca. 4.000 indbyggere. Vi er et moderne og aktivt sogn, som gerne vil være i kontakt med alle vores sognebørn.


Den ledige stilling indebærer:

 • Vedligeholdelse af kirkegårdens arealer, herunder kirkegården og præstegårdshaven, samt andet forefalden arbejde.
 • Deltage i forpligtigelsen til at kirken, sognehuset og graverkontoret rengøres og fremstår præsentabelt og imødekommende.
 • Deltage i forberedelse og afvikling af arrangementer og gudstjenester i kirken og sognegården.

 

Vi forventer at du:

 • er selvstændig og ansvarsbevidst
 • er respektfuld over for kirken og imødekommende over for brugerne af kirken og kirkegården
 • er åben for samarbejde med kirkens øvrige personale og menighedsrådet
 • har interesse for og gerne erfaring fra det grønne område med de sæsonudsving der naturligt er
 • kan varetage kirketjeneropgaver når det er nødvendigt som afløser for graveren

 

Vi tilbyder:

 • Samarbejde med engagerede kollegaer, frivillige og menighedsråd
 • Et varieret og meningsfuldt arbejde både ude og inde
 • Mulighed for medindflydelse på hvordan opgaverne løses
 • Gode fysiske rammer med vores nye graverhus fra 2020
 • Mulighed for kurser og øgning af faglige kompetencer
 • En arbejdsplads med fokus på en god kommunikation og et godt arbejdsmiljø

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Seest Sogns Menighedsråd, Kirketoft 2, 6000 Kolding.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør kr. 254.779,00 (trin 1) og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Jonathan Bock på tlf.nr. 29 27 64 83 tirsdag til fredag i tidsrummet 08.00 – 15.30 eller på mail: 8940fortrolig@sogn.dk.
 

Hvis du ønsker at ansøge

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Seest Sogn, Kirketoft 2, 6000 Kolding mrk. ”ansøgning” eller på mail til 8940fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 26. januar 2021 kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af uge 4.

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer.

 

Læs om Seest Sogn på sogn.dk: https://sogn.dk/seest/