Ledige stillinger
Nyheder

Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa Sogn søger ny organist

Ansøgningsfrist: 1. februar 2020

Menighedsrådet skriver bl.a. i stillingsopslaget:

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt tre organister, og sognet har pigekor, børnekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. Se også www.aabenraasogn.dk.

Sct. Jørgens Kirke er Sognets ”lille” kirke, men med et rigt kirke, kultur og musikliv. Der er knyttet to præster til kirken.

Der er ved kirken et særdeles velfungerende pigekor, som holder ugentlige prøver og som medvirker ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken, og der er herudover et rigt musik og koncertliv. 

Kirkens orgel er et nyere velklingende og letspillende orgel fra Marcussen & Søn fra 2015 med 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. 

Organisten løser følgende opgaver:

  • Spiller ved højmesser og gudstjenester samt ved kirkelige handlinger.
  • Leder og udvikler pigekoret herunder planlægge koncertrejeser med koret.
  • Leder Korforskolen.
  • Leder og planlægge musikgudstjenester i samarbejde med kirkens præster.
  • Planlægger koncerter i samarbejde med kirkeudvalget og de øvrige organister.
  • Deltager ved sangaftener, foredragsaftener og ved andre kirkelige aktiviteter.
  • Spiller lejlighedsvist i kapellet og i de øvrige to kirker.

Læs hele stillingsopslaget her

Læs om Aabenraa Sogn på sogn.dk