Ledige stillinger
Nyheder
Sankt Nicolai Kirke Kolding

Sankt Nicolai Kirke, Kolding søger kordegn

Ansøgningsfrist: 10. maj 2021.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Stillingen som kordegn ved Sankt Nicolai Kirke i Kolding er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Vores dygtige kordegn flytter fra byen den 1. maj og derfor søger vi ny kordegn. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Sankt Nicolai Kirke er Koldings store bykirke. I et sogn med ca. 10.000 indbyggere er der nok at se til. Vi har ansat fire præster, to kirke- og kulturmedarbejdere, en kordegn, en organist, en kirketjener og derudover er vi et menighedsråd med 13 medlemmer samt en stor skare af frivillige, der hjælper os i det daglige.

Vi opfatter os som en moderne kirke på historisk grund, der med sin centrale placering i Kolding indgår som en naturlig del af byrummet. Vi ønsker at bruge byen, og, at byen bruger os. (Se i øvrigt mere op kirkens hjemmeside).

Kordegnen udfører følgende opgaver:

 • Personregistrering
 • Betjening af sognets borgere på kirkekontoret
 • Koordinering af kirkens kalender og aktiviteter med kirkens præster
 • Kordegnen indgår i begrænset omfang i teamet af kirkefunktionærer omkring afvikling af Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Koordinerer kirkens frivillige søndags kordegne
 • Administrative opgaver for menighedsrådet, formanden, kontaktpersonen, udvalg, præster og personale
 • Kontering af regninger og bilag

 

Vi forventer, at du:

 • Er venlig, imødekommende og serviceminded
 • At du har interesse for Folkekirken
 • Har gode administrative kompetencer og særdeles gode IT-kundskaber
 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Er en person med overblik som trives med at holde mange bolde i luften
 • Kan arbejde selvstændigt og som del af vores team

 

Vi tilbyder

 • Et indbydende kontormiljø
 • Arbejde i et stort sogn med et højt aktivitetsniveau og mange faglige udfordringer
 • Venlige og hjælpsomme kolleger
 • Nært samarbejde med kirkens præster
 • Et godt miljø, hvor vi sammen danner rammerne om det kirkelige liv i sognet

 

Ansættelse sker ved Kolding Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd, Nicolaiplads 3, 6000 Kolding.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirkekulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Kursus i personregistrering er en betingelse for fastansættelse. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.478,- kr. – 339.486 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 288.925 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 826,66 kr. (nutidskroner) årligt.

Løn, OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Straffeattest og børneattest skal fremvises i forbindelse med processen, og der er 3 måneders prøvetid.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Hans-Kurt Gade på telefon 40188661 eller til kontaktperson Søren Mortensen på telefon 25488050.

CV, dokumentation for tidligere ansættelse og uddannelser bedes vedlagt ansøgningen.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12:00, mandag, den 10. maj 2021.

Ansættelsessamtaler forventes af finde sted i uge 20 fra mandag, den 17. maj til onsdag den 19. maj 2021.

 

Se mere på vores ansøgersite: https://sanktnicolaikolding.ofir.com