Ledige stillinger
Nyheder

Sankt Johannes Kirke søger sognepræst (barselsvikariat)

Ansøgningsfrist: 1. februar 2020


En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sankt Johannes Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden  8. marts til 25. juli 2021 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse.

Aflønning vil ske med en kvote 50 % af fuldtidsbeskæftigelse

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100  Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: kmhad@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.


Menighedsrådet skriver om embedet:

Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger, indeholder stillingen varetagelsen af meditativ aftenkirke en tirsdag om måneden fra oktober til marts, et hold minikonfirmander fra Midtbyskolen i et forløb efter påske, samt specialkonfirmander i Skibet Kirke.

Konfirmanderne er børn med autisme fra hele Vejle kommune, der går på Skibet Skoles specialafdeling. Den nuværende præst vil gennemføre undervisningsplanen for dette års konfirmander, således at vikaren blot skal øve konfirmationen de tilbageværende undervisningsgange, samt  varetage konfirmationerne, der finder sted d. 24. april 2021.

Næste års konfirmandforberedelse planlægges og varetages af barselsvikaren med henblik på konfirmationen i 2022. Der er fra kirkens side ansat en specialpædagog, der hjælper med undervisningen, og fra skolens side deltager også en pædagog.


Læs om Sankt Johannes Sogn på sogn.dk: https://sogn.dk/sanktjohannes-vejle/