Ledige stillinger
Nyheder
Graver

Ødsted og Jerlev Kirker søger graver

Ansøgningsfrist: 26. november 2021


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Stillingen som graver med ansvar for kirkegårdene og kirketjeneste ved Ødsted og Jerlev kirker, Ødsted og Jerlev sogne ønskes besat pr. 1.12.2021 med mulighed for ansættelse før.

Graveren er ansvarlig for:

 • Daglig arbejdstilrettelæggelse for sig selv og teamet
 • digital registrering, fakturering mv i GIAS
 • kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser mm
 • omlægning af kirkegårdene i hht gældende strategiplan
 • udførelsen af kirketjeneste ved kirkelige handlinger og praktisk hjælp ved enkelte arrangementer
 • rengøring af kirker og graverfaciliteter

 

Ved kirkerne og kirkegårdene er der foruden graveren en graver på deltid og to gravermedhjælpere på deltid ialt ca. 50 timer/uge.

Som noget nyt ønsker menighedsrådet ved Ødsted-Jerlev kirker, at personalet ved kirkegårdene skal samarbejde i èt fælles team, hvor det tidligere har fungeret med separat betjening ved hver kirke.

Der er ikke en decideret kirketjener ansat, men èn medarbejder er særligt interesseret i dette område, så der er mulighed for, at graveren og øvrige medhjælpere fortrinsvis arbejder på kirkegårdene.

Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. Der er en ny og velholdt maskinpark til alle slags opgaver.

Ved Ødsted kirkegård anvendes digital registrering i GIAS og vi er på vej med digitalt kirkegårdskort. Jerlev kirkegård er endnu ikke digitaliseret. En medarbejder har it kompetencer og vil kunne samarbejde omkring de administrative opgaver.

Graveren er ansat af Ødsted- Jerlev sognes menighedsråd. Sognene har fælles præst og organist, samt to kirkesangere. Der er et nybygget sognehus i Ødsted fra 2017, hvor graveren har kontor mm. Der er planlagt nye graverfaciliteter til maskinpark, redskaber mm. Der er kapel ved Jerlev kirke. Kirkegårdene er under omlægning pga ændrede gravstedsbehov. Vi arbejder på grønnere kirkegårde med mere beplantning eller græs og mindre grus. Ødsted sogn har 1800 indbyggere og Jerlev sogn 1000.  Ved kirkerne er der babysalmesang, kirkens børnetime, konfirmandundervisning, sang, koncerter og foredrag, fællesspisning mm.

Læs nærmere på Ødsted Jerlev Sogne

Vi forventer, at du (er/har):

 • går foran i alle slags arbejdsopgaver og kan lide at være ude i al slags vejr
 • tager teten i teamet og har fokus på effektiv og varieret arbejdstilrettelæggelse
 • Samarbejdsvillig, ansvarsbevidst og har praktisk erfaring
 • Lyst til løbende kompetenceudvikling
 • Initiativrig, positiv og udadvendt
 • Flair for it og lyst til at sætte dig ind i digital registrering

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på Folkekirkens Personale

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden faglig uddannelse som gartner indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.894,58 kr. – 356.764,74 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 298.894,58 kr.

Ansøgere med faglig uddannelse som gartner indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12 kr. – 372.431,15 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 306.708,73 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Carsten Bjerre på 40154878.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7926@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde seneste mandag den 26. oktober

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag og onsdag aften i uge 43.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.