Ledige stillinger
Nyheder

Nebsager-Bjerre-Stenderup Kirker søger organist

Ansøgningsfrist: 26. september 2021

Menighedsrådene skriver i stillingsopslaget:

En stilling som organist ved Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 15/19 timer gennemsnitligt pr. uge.

Som vor nye organist skal du varetage følgende opgaver:

 • Spille ved de 3 kirkers gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger på både orgel og klaver/flygel, samt lejlighedsvis i andre sogne i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder
 • Spille ved de to månedlige plejehjemsgudstjenester
 • Spille ved arrangementer op mod jul for sognenes børnehaver, skoler og efterskoler
 • Deltage i konfirmandforberedelsen
 • Indgå i et samarbejde vedr. sangarrangementer i kirker eller konfirmandstue
 • Deltage, som fast medlem, i musikudvalget vedr. planlægning af koncerter
 • Lede og øve med de faste kirkesangere
 • Deltage i kalendermøder, visionsmøder m.m.
 • Evt. opstarte og lede et voksenkor

Orglet i Nebsager Kirke er et Th. Frobenius & Sønner fra 1990 med 7 stemmer, ét manual og pedal. Orglet i Bjerre Kirke er ligeledes et Th. Frobenius fra 1967 med 6 stemmer, ét manual og pedal. Orglet i Stenderup Kirke er bygget af Frederik Nielsen i 1884, har 4 stemmer og ingen pedal. Orglet er fredet. Vi har fine nye klaverer i Nebsasger og Bjerre kirker samt et nyt flygel i Stenderup kirke.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er velbevandret i det klassiske kirkemusikalske repertoire og har kendskab til den danske folkekirkelige musikalske tradition
 • Er en dygtig kirkemusiker/organist
 • Er positivt indstillet overfor nyere salmer, herunder bl.a. rytmisk musik
 • Har sans for kirkens liturgi og sprog
 • Vil indgå i et gensidigt udviklende og positivt samarbejde med præster, menighedsråd og kirkens personale, er imødekommende og har gode samarbejdsevner
 • Er god til selv at tilrettelægge arbejdet

Ansættelse sker ved Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lene Hjerrild på telefonnummer 23241898 / mail: 7948fortrolig@sogn.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Lene Hjerrild
Søndergade 74
8783 Hornsyld

Eller på mail til: 7948fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 26. september 2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 40/41.

Menighedsrådet kan oplyse, at:

 • Der vil blive indhentet referencer og børneattest ifm ansættelsen
 • Der er tre måneders prøvetid
 • Der kan læses mere om sognene på www.nbs-kirker.dk