Ledige stillinger
Nyheder
sognepræst

Løjt-Genner Kirker søger sognepræst (barselsvikar)

Ansøgningsfrist: 19. april 2021


En stilling som overenskomstansat sognepræst i Løjt-Genner Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 25. maj – 11. oktober 2021 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100  Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: kmhad@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Læs om Løjt Sogn og Genner Sogn på sogn.dk