Ledige stillinger
Nyheder
Kværs kirke

Kværs Kirke søger gravermedhjælper

Ansøgningsfrist: 26. januar 2022.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Ved Kværs og Egernsund kirkegårde er en stilling som gravermedhjælper ledig til besættelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Stillingen som gravermedhjælper vil efter aftale med ansøgeren være på gennemsnitligt 33 eller 37 timer pr. uge, dvs. en årsnorm på 1716 eller 1926 timer. Aflønning sker på timebasis.

Kværs sogns menighedsråd har indgået et samarbejde med Egernsund sogns menighedsråd om fælles kirkegårdspersonale. Samarbejdet er grundlagt med henblik på at opbygge et velfungerende team, bestående af en graver og to gravermedhjælpere. Graveren har det overordnede ansvar for kirkegårdene, samt den daglige planlægning af arbejdsopgaver. Men det forventes at gravermedhjælperen udviser engagement, egen initiativ, samt føler sig medansvarlig for et godt teamsamarbejde.

Vi håber på, at du har lyst til, og mod på, at indgå i vores team og kan understøtte os i arbejdet med renhold og udvikling af kirkegårdene, samt kirketjeneste i Kværs kirke efter behov.

Så hvis du:

 • Er på udkig efter et spændende arbejde, med udfordringer, afveksling og masser af frisk luft
 • Gerne vil være en del af et team, der sætter en ære i at vedligeholde kirkegårdenes arealer, herunder kirkegården og præstegårdshaven (Kværs), samt udførelse af andet forefaldende arbejde
 • Har mod på at deltage i renholdelse af Kværs kirke, kapel, og graverkontoret, samt den offentlige del af præstegården, således at lokalerne altid fremstår præsentable og imødekommende
 • Vil påtage dig kirketjeneropgaver i forbindelse med forberedelse og afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder barnedåb, bryllupper og begravelser.

Så kan vi tilbyde:

 • Godt samarbejde og god kommunikation i et team af engagerede kollegaer og menighedsråd
 • Et varieret og meningsfuldt arbejde - både ude og inde
 • Mulighed for medindflydelse på daglige opgaver
 • Gode fysiske rammer med bl.a. nyere mandskabsbygning
 • Mulighed for deltagelse i kurser, som kan styrke dine faglige kompetencer
 • En arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø

Vi forestiller os, at du:

 • Er selvstændig og ansvarsbevidst
 • Er respektfuld i forhold til kirken og imødekommende over for brugerne af kirken og kirkegården - herunder, at kunne møde pårørende i såvel glæde, som sorg
 • Er åben for samarbejde med kirkens øvrige personale og menighedsrådene
 • Har interesse for - og gerne erfaring fra - det grønne område med de sæsonudsving, der naturligt er
 • Kan betjene diverse mindre kirkegårdsmaskiner og har kørekort til bil
 • Vil varetage kirketjeneropgaver, som afløser for graveren, når det er nødvendigt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe til graver Michael Molzen på telefon +45 2369 6242.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning hos Kværs sogns menighedsråd på mail:  9028fortrolig@sogn.dk. Ansøgningsfrist er den 26. januar 2022 og invitation til samtaler vil ske umiddelbart herefter.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og 3F. Aftalen kan ses på www.Folkekirkenspersonale.dk. Aflønning er på timebasis, med et rådighedstillæg for varetagelse af kirketjeneste.  

 

Kørekort:

A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil)

 

Læs mere om Kværs Sogn på sogn.dk