Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder
Hjarup Kirke - kampesten med skiffertag

Hjarup Kirke søger kirketjener/kirke-kulturmedarbejder

Ansøgningsfrist: 14. februar 2023.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

En stilling som kirketjener ved Hjarup Kirke, Hjarup Sogn er ledig pr. 1/4 2023. 

Vi tilbyder en stilling på 25 timer pr. uge med varierende arbejdstider.  

Som kirketjener skal du kunne varetage følgende opgaver: 

 • Være koordinator, inspirator og aktiv medspiller i kirkens arbejde - især for børn og unge - vi forventer, at du får en stor rolle i kirkens 2 velbesøgte børneklubber
 • Varetage kirketjenerfunktioner til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Udføre og være ansvarlig for den indvendige rengøring af Hjarup Kirke og tilhørende sognehus (Kirkeladen)

 

Hjarup Sogn har 541 indbyggere og har 2 ansatte i sognet samt 5 fælles ansatte. Der er tilknyttet to præster til sognet, der er kendetegnet ved at være et landsbymiljø med mange forskellige frivillige foreninger.  

Vi forventer, at du: 

 • Kan indgå i et inspirerende samarbejde med både kirkens præster, ansatte og frivillige
 • Er udadvendt og brænder for at møde mennesker i alle aldre
 • Kan skabe en tryg atmosfære og møde mennesker i sårbare situationer
 • Har særligt engagement i og interesse for kirkens arbejde blandt børn og unge
 • Kan formidle tro og kristendom i børnehøjde
 • Kan koordinere det frivillige arbejde ud fra kirken og i forhold til andre foreninger
 • Kan varetage tovholderfunktioner ved fx events
 • Kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og kan regulere egen arbejdstid i forhold til mange forskelligartede arbejdsopgaver

 

Ansættelse sker ved Hjarup Sogns Menighedsråd beliggende Hjarup Byvej 7, 6580 Vamdrup 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk ved at klikke her

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).  

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner).  

OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år. 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Karen Marie Friis på telefonnummer 27644204/mail 8941@SOGN.DK.  

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8941@SOGN.DK. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14/2 2023.  

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fra midt i uge 8. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 

 

Læse mere om Hjarup Sogn på sogn.dk ved at klikke her