Ledige stillinger
Nyheder
Haderslev Stift

Lønmedarbejder søges til Stifternes Løncenter for menighedsråd

Ansøgningsfrist: 18. juni 2021.

 

Ansættelsen sker ved Haderslev Stift.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med ansættelse 1. august 2021 eller snarest derefter.

Stifternes løncenter for menighedsråd består af 3 afdelinger, hvor medarbejderne er ansat henholdsvis i Ribe, Roskilde og Haderslev Stift.

Løncenteret vejleder og rådgiver alle menighedsråd i Danmark vedrørende løn til deres ansatte. Desuden rådgiver vi også om generelle arbejdsmarkedsregler.

Opgaver:

Som lønmedarbejder vil du arbejde med:

Rådgivning og vejledning via telefon eller mail til menighedsråd og lønadministratorer i spørgsmål om løn- og personaleforhold, herunder brugen af lønsystemet ved udarbejdelse af løn til kirkefunktionærer og timelønsansatte. Det kan være oprettelser, ændringer af ansættelsesforhold, indberetning af ferie, sygdom eller barsel samt fratrædelser af medarbejdere. Herunder fortolkning af de gældende overenskomster og regler.

Vi anvender KMD’s lønsystem.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med de to andre medarbejdere i Haderslev Stift samt lønmedarbejderne i både Roskilde og Ribe stifter. Til sammen er vi i alt 10 lønmedarbejdere.


Uddannelses- og arbejdsprofil:

Du er kontoruddannet fra enten offentlig eller privat virksomhed. Du har erfaring med løn- og personale administration, og er god til at formulere dig klart i skrift og tale til såvel kolleger som samarbejdspartnere.


Personlig profil:

Du er motiveret for teamwork. Du er serviceminded, kan arbejde selvstændigt, er struktureret og målrettet, ikke bange for at tage nye udfordringer op og forberedt på at lære nyt.


Vi tilbyder:

  • Løn efter kvalifikationer. Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige område, og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/stat.
  • En familievenlig arbejdsplads med flekstidsordning.
  • En arbejdsplads, der lægger vægt på medarbejdernes trivsel og efteruddannelse.
  • Gode kollegaer og samarbejdspartnere.
     

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler:

Din ansøgning med oplysning om relevant hidtidig beskæftigelse sendes til Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, eller pr. mail til vores mailadresse: kmhad@km.dk, så vi har ansøgningen senest fredag den 18. juni kl. 12.00.
Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag den 24. juni 2021.


Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker du at få yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Lars Chr. Kjærgaard på tlf. 7352 4593 eller mobil 2961 2783.

Vi glæder os til at få din ansøgning.

 


Haderslev Stifts administration er en folkekirkelig regional myndighed, der rådgiver og yder sekretariats-bistand til biskop Marianne Christiansen, stiftsøvrigheden, Haderslev Stiftsråd med flere. Desuden servicerer vi stiftets menighedsråd, provstiudvalg, præster og øvrige kirkeligt ansatte på en lang række områder, fx lønudbetaling, stillingsnormeringer, udarbejdelse af ansættelsesbreve og regulativer, personalesager, byggesager og juridisk sagsbehandling. Det gælder både rådgivning og konkret hjælp.