Ledige stillinger
Nyheder

Haderslev Stift søger juridisk fuldmægtig

Ansøgningsfrist: 18. juni 2021.

Stillingen er en generalist stilling. Du skal juridisk kunne favne bredt, men også evne at gå i dybden og ”nørde” med en juridisk problemstilling.

Dine præcise arbejdsopgaver vil afhænge af dine juridiske evner og præferencer, idet dine arbejdsopgaver vil indgå i en fordeling med de opgaver som stiftet juridiske specialfuldmægtig og stiftskontorchef i dag varetager. Stiftets juridiske arbejdsopgaver er i hovedtræk:

Opgaver:

Sekretariatsbetjening af stiftsøvrigheden over Haderslev stift, herunder f.eks.

 • Behandling af stiftets byggesager ved at
  • træffe afgørelser i sagerne
  • rådgive menighedsråd og provstiudvalgene om entrepriseretlige spørgsmål, herunder rådgivningsaftaler
 • Behandling af stiftets plansager ved
  • herunder evt. nedlæggelse af veto mod lokal- og kommuneplaner
  • deltagelse i forhandlingsmøder med kommunerne
 • Sekretariatsbetjening af bispeembedet i forhold til biskoppens administrative opgaver, herunder f.eks.
  • Præster arbejdsmiljø
  • Præsters løn og ansættelsesforhold
  • Den kirkelige lovgivning
  • Mødeforberedelse, udarbejdelse af dagsordener, referatskrivning mv.
 • Sekretariatsbetjening af Haderslev stiftsråd
  • Udarbejdelse af dagsorden
  • Referatskrivning og opfølgning på møder
 • Rådgive stiftets menighedsråd og provstiudvalg om alle kirkeretlige emner, offentligretlige emner samt personalejuridiske emner.

Kvalifikationer:

 • God til at formidle, også til ikke-fagfolk
 • Kan gå i dybden med en sag når det er påkrævet, men også forestår hurtig sagsekspedition og få noget fra hånden
 • Selvstændig i tilrettelæggelse af arbejdet
 • Evne og lyst til at sætte sig ind i nye juridiske områder og indstillet på deltagelse i relevant efteruddannelse
 • Lyst til at arbejde indenfor folkekirken og stiftet. Haderslev Stift består af 173 sogne og et utal af engagerede mennesker i Sydøstjylland og Sønderjylland.

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.jur.

Erhvervserfaring:

Fuldmægtig fra kommune, region eller statslig institution.

Advokat eller anden relevant erhvervserfaring fra privat virksomhed.

Stilling og aflønning:

Deltidsstilling, 30 timer pr. uge. Fuldmægtig- eller specialkonsulentstilling alt efter relevant erhvervserfaring. Løn i henhold til AC overenskomst for fuldmægtige/specialkonsulenter for statsansatte.

Ansøgning:

E-mail din ansøgning vedhæftet CV til: kmhad@km.dk

 

Ansøgningsfristen er fredag den 18. juni 2021 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 23. juni 2021.

Tiltrædelse pr. 1. august 2021.

Spørgsmål om stillingen:

Kontakt stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard på mobil 29 61 27 83 eller på mail lck@km.dk.


Haderslev Stift administration er en folkekirkelig regional myndighed, der rådgiver og yder sekretariats-bistand til biskop Marianne Christiansen, stiftsøvrigheden, Haderslev Stiftsråd med flere. Desuden servicerer vi stiftets menighedsråd, provstiudvalg, præster og øvrige kirkeligt ansatte på en lang række områder, fx lønudbetaling, stillingsnormeringer, udarbejdelse af ansættelsesbreve og regulativer, personalesager, byggesager og juridisk sagsbehandling. Det gælder både rådgivning og konkret hjælp.