Ledige stillinger
Nyheder

Haderslev Domprovsti søger skole-kirkekoordinator

Ansøgningsfrist: 15. juni 2021.

 

Provstiet skriver i stillingsopslaget:

Vores nuværende koordinator har fået en fuldtids præstestilling, og derfor er en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Skole-Kirke-Tjenesten i Haderslev Domprovsti ledig pr. 1. august 2021.

Stillingen er på 19 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

  • Udvikle nye kristendomsfaglige undervisningsforløb
  • Formidle undervisningsforløb til skoler i Haderslev kommune
  • Medvirke i udvalgte forløb – eksempelvis Jesus på slottet.
  • Fastholde og udbygge kontakten til skolerne (folke-, privat-, efter - og friskoler)

Skole – kirketjenesten i Haderslev og Kolding provstier (SHOKK) samarbejder om at udvikle og formidle undervisningsforløb, og er en del af landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester. Målet er at bidrage til at kvalificere skolernes undervisning i kristendomskundskab samt at styrke forholdet mellem skole og kirke.

Vi forventer:

  • at du er teolog eller uddannet lærer med linjefag i kristendomskundskab
  • at du er opsøgende i forhold til dine arbejdsopgaver på skoler
  • at du kan arbejde selvstændigt
  • at du kan håndtere hjemmeside, de sociale medier, og der igennem udbygge og fastholde kontakt til samarbejdspartner.


Ansættelse sker ved Haderslev Domprovsti beliggende Storegade 97, 6100 Haderslev

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.


Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,00 kr. – 385.888,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799,00 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799,00 kr. – 436.854,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360,00 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 888,82 kr. (nutidskroner)

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Kirsten Münster, 74 52 39 45, kim@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til domprovst Torben Hjul Andersen på mail: than@km.dk.
Ansøgningen skal være ovennævnte i hænde senest den 15. juni 2021 kl. 15.

Der afholdes samtaler torsdag d. 24. juni 2021. 

Provstiudvalget kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.