Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder
Felsted Kirke - hvidkalket med blytag

Felsted Kirke søger IT-minded organist og korleder

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023

 

Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Kunne du tænke dig en anderledes og alsidig musikerstilling, så er stillingen som organist og korleder ved Felsted Sogns Menighedsråd ledig. Stillingen er på 13 timer pr. uge.

Vi forestiller os, at organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille til gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Lede og udvikle kirkens børne- og ungdomskor
 • Deltage i og evt. planlægge øvrige aktiviteter i kirken, fx koncerter, alternative gudstjenester, luciaoptog mv.
 • Sørge for vikardækning ved egne ferie- og fridage – evt. også for kirkesangerens vedkommende.

Vi forventer, at du:

 • Har en bred musikalsk baggrund og kan udvise selvstændigt initiativ.
 • Har interesse for orgelspil og evt. også kan spille på andre instrumenter.
 • Har lyst til og flair for korledelse af børn og unge
 • Er IT-minded, således at du evt. vil kunne ajourføre kirkens hjemmeside mv.
 • Har en fleksibel indstilling til arbejdet – både opgavemæssigt og tidsmæssigt
 • Er imødekommende, engageret og åben for udvikling af kirkens aktiviteter.

Vi kan tilbyde:

 • En god og attraktiv arbejdsplads med en høj grad af medarbejder indflydelse
 • Gode muligheder for vedligeholdelse og udvikling af dine kvalifikationer
 • Alsidighed i opgavesættet og høj grad af selvtilrettelæggelse af arbejdet.
 • Et velklingende Marcussen & Søn pipeorgel fra 1878 med pedal og 1 manual. 11 registre, heraf 3 fodstemmer og subbas.

Felsted Sogn er et landsogn i Aabenraa Kommune med ca. 1800 folkekirkemedlemmer og et menighedsråd bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Ansættelsen sker ved Felsted Sogns Menighedsråd og du bliver en del af et fællesskab med en præst, 2 gravere samt en kirkesanger og selvfølgelig menighedsrådet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Annelise Stensgaard på telefonnummer 24764512. Ansøgningen med relevante bilag sendes til Menighedsrådet, Kirkevej 17, Felsted, 6200 Aabenraa, Att.: Annelise Stensgaard eller på mail til 9023fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at blive afholdt løbende.

Menighedsrådet har et ønske om at indhente referencer.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk ved at klikke her

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 295.280,39 kr. – 431.563,02 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 302.851,32 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 329.548,90 kr. – 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 kr. – 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 317.994,35 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,40 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.724,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Læs mere om Felsted Sogn på sogn.dk ved at klikke her