Ledige stillinger
Nyheder
Engum Kirke

Engum Kirke søger kombineret kirketjener og sognemedhjælper

Ansøgningsfrist: 15. juni 2021.

Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

Kirketjener og sognemedhjælper med særligt fokus på sognelivet i Engum sogn, Vejle Provsti i Haderslev Stift

Vi søger en kombineret kirketjener / sognemedhjælper på 18 timer ugentligt i Engum kirke.
Engum sogn vokser i disse år kraftigt gennem udviklingen af et nyt boligområde, Tirsbæk Bakker med tilflytning af mange nye beboere hver måned. Sognet har en god kirkegang og et rigt fællesskab med mange børne- og voksenkor samt diverse sognearrangementer for alle aldersgrupper. Som følge heraf er Engum kirke midt i planlægning af opførelse af et nyt sognehus, der indgår i de mange spændende planer for Engum sogn. Vi er et sogn, der hastigt ændres fra landsogn til bynært sogn karakteriseret ved mange tilflyttende børnefamilier, men også tilflyttende pensionister.

Arbejdstiden er fordelt på alle ugens dage - herunder nogle søn- og helligdage. Der vil også forekomme aftenarbejde, når der skal assisteres ved sognearrangementer. Arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i normtiden, og der kan således være tjenestefri i ugens løb alt efter opgavernes karakter. Arbejdstiden er primært placeret på hverdage og kan i samarbejde med menighedsrådet tilrettelægges fleksibelt.

Du er i jobbet en vigtig del af kirkens arbejdsfællesskab med muligheder for at præge og udbygge stillingen.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser og kirkelige handlinger
 • Praktisk hjælp til at forberede og medvirke ved arrangementer i kirke og sognelokaler for ældre, børn og unge
 • Rengøring af kirken og andre bygninger knyttet til kirken
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med forskellige aktiviteter – herunder udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum
 • Servicering ved møder, inkl. div. køkkenarbejde og indkøb til kirkens lokaler samt arrangementer
 • Opdatering af kirkens hjemmeside og Facebook sider. PR-aktiviteter, pressekontakt, plakatopsætning o.l.
 • Koordinering af indlæg til kirkeblad i samspil med præst og menighedsråd.
 • Præstesekretær hjælp til sognepræsten

 Vi forventer at du:

 • trives i et miljø med vekslende arbejdsopgaver og arbejdstider under stor fleksibilitet, der går begge veje
 • er imødekommende, venlig og serviceminded
 • er struktureret og engageret i opgaveløsninger
 • har en god situationsfornemmelse
 • er omhyggelig, samvittighedsfuld og ansvarsbevidst
 • er kreativ med flair for digital markedsføring, kommunikation og formidling
 • bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø
 • stiller bil til rådighed i dit arbejde og har kørekort

 

Ansættelse sker ved Engum sogns menighedsråd.

Aflønning / vilkår:
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 276.674,00 kr. – 356.765,00 kr. Fikspunktet er 274.478,09 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 26.109,18 kr. OK-tillæg udgør 1.222,13 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk på 18/37. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Har du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgning bedes fremsendt til formand for Engum menighedsråd, Gunnar Skibsholt på e-mail: skibsholt@gmail.com senest tirsdag den 15. juni 2021 kl. 12.00

Jobsamtaler er planlagt til uge 25 i 2021.

Kørekort:

A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil),


Læs om Engum Sogn på sogn.dk